Jdi na obsah Jdi na menu
 


MATEŘSKÁ ŠKOLA aktuality

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Slopné, okres Zlín, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Slopné, rozhodl podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Od školního roku 2023/2024 přijímá k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Slopné tyto děti pod tímto stanoveným registračním číslem:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

PS: Bylo vyhověno všem žádostem o přijetí

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě podaných žádostí ke 16.5.2023  o přijetí k předškolnímu vzdělávání  prostřednictvím svého zákonného zástupce. Vzhledem k tomu, že žádost vyhovuje kritériím mateřské školy pro přijímání dětí, rozhodl ředitel školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Slopné, okres Zlín a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 

Slopné 22.5. 2023                                           Mgr. Josef Ovesný

                                                                                           ředitel školy

 

 

Rodiče přijatých dětí si vyzvednou rohodnutí o přijetí v Mateřské škole Slopné.

 

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy.

Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období

od 2. května do 16. května 2023.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě.

 Žádost  je možné doručit následujícími způsoby v termínu

od 2.5. – do 16.5. 2023:

1. do datové schránky školy
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!) - zsslop@zlinedu.cz
3. poštou – ZŠ a MŠ Slopné, 763 23 Slopné 95
4. podáním přímo učitelkám do MŠ – doporučuji

Žádost bude ke stažení na internetových stránkách školy https://zsslopne.estranky.cz v sekci „Dokumenty“.

Lze ji také vyzvednout v ZŠ a MŠ Slopné.

Bližší informace u ředitele školy na tel. 577138854
 

Doložení řádného očkování dítěte

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického lékaře. Potvrzení na žádost vydá dětský lékař. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na nástěnce MŠ a internetových stránkách školy od 22.5.2023.

 

Slopné 17.4. 2023                   Ovesný Josef, řed.školy

                                                                                

 

 

V měsíci únoru se děti z naší mateřské školy zapojily do výtvarné hasičské soutěže "Hasiči očima dětí", kterou uspořádali členové SDH Slopné. Hotové obrázky jsme předali místním hasičům, kteří vyhodnotili nejlepší práce. V pátek 3. března 2023 navštívili naši školu zástupci místních hasičů, kteří předali diplomy a sladké odměny nejen vítězům, ale i všem dětem, které se do soutěže zapojily.

Vítězové MŠ Mladší žáci:

1. místo: Trunkát František

2. místo: Rak Jonáš

3. místo: Kozubíková Rozálie

Vítězové MŠ Starší žáci:

1. místo: Janíková Michaela

2. místo: Tvarůžková Amálie

3. místo: Sikorskyi Nikita

 

 

Nové ceny stravného od 1. 9. 2022:

MŠ strávníci do 6 let

Přesnídávka         11,- Kč

Pitný režim             5,- Kč

Oběd                     24,- Kč

Svačina                 10,- Kč

Celkem                  50,-Kč

 

MŠ strávníci 7-10 let

Přesnídávka         11,-Kč

Pitný režim             5,-Kč

Oběd                     32,-Kč

Svačina                 10,-Kč

Celkem                  58,-Kč

                                                                                                        

 

Provozní doba MŠ Slopné je od 6.30 do 15.30 hodin.

 

Omlouvání dětí:

Den dopředu nebo ráno do 7.30 hodin na tel. čísle: 604971288.

                

V mateřské škole budou děti potřebovat:

- pohodlné oblečení do třídy a podepsané přezůvky (nejlépe 

​  uzavřené papuče s pevnou patou a světlou podrážkou)

​- oblečení na pobyt venku - tepláky, mikinu, pevnou obuv celoročně

                                             - oteplovačky, čepice, šály, rukavice v zimě

                                             - kraťasy, tričko, pokrývku hlavy v létě

​- náhradní oblečení - punčocháče, tepláky, ponožky, tričko, spodní prádlo

​- pyžamo - pokud dítě ve školce spí

​- krabičku papírových kapesníků - předáte p. učitelce