Jdi na obsah Jdi na menu
 


MATEŘSKÁ ŠKOLA aktuality

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Slopné, okres Zlín, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Slopné, rozhodl podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Od školního roku 2022/2023 přijímá k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Slopné tyto děti pod tímto stanoveným registračním číslem:

1

2

3

4

5

 

PS: Bylo vyhověno všem žádostem o přijetí

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě podaných žádostí ke 16.5.2022 o přijetí k předškolnímu vzdělávání prostřednictvím svého zákonného zástupce. Vzhledem k tomu, že žádost vyhovuje kritériím mateřské školy pro přijímání dětí, rozhodl ředitel školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Slopné, okres Zlín a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 

Slopné 20.5. 2022                                                              Mgr. Josef Ovesný                                                       

                                                                            ředitel školy

 

                                                                                                      

 

 Žádáme rodiče, aby nevodili do MŠ děti s příznaky nachlazení (kašel, rýma, teplota, ...).

 

 

Provozní doba MŠ Slopné je od 6.30 do 15.30 hodin.

 

 

                  

V mateřské škole budou děti potřebovat:

- pohodlné oblečení do třídy a podepsané přezůvky (nejlépe 

​  uzavřené papuče s pevnou patou a světlou podrážkou)

​- oblečení na pobyt venku - tepláky, mikinu, pevnou obuv celoročně

                                             - oteplovačky, čepice, šály, rukavice v zimě

                                             - kraťasy, tričko, pokrývku hlavy v létě

​- náhradní oblečení - punčocháče, ponožky, tričko, spodní prádlo

​- pyžamo - pokud dítě ve školce spí

​- krabičku papírových kapesníků - předáte p. učitelce

                                     

                                   

Omlouvání dětí:

Den dopředu nebo ráno do 7.30 hodin na tel. čísle: 604971288.

 

Nové ceny stravného od 1. 9. 2021:

MŠ strávníci do 6 let

Přesnídávka         8,- Kč

Pitný režim           4,- Kč

Oběd                   20,- Kč

Svačina                 8,- Kč

Celkem                40,-Kč

 

MŠ strávníci 7-10 let

Přesnídávka          9,-Kč

Pitný režim             4,-Kč

Oběd                     26,-Kč

Svačina                   8,-Kč

Celkem                  47,-Kč