Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

Žáci naší školy byli pozváni od cyklisty Josefa Zimovčáka a jeho týmu "Na kole dětem", aby je doprovodili při svém odjezdu na další etapu. Toto se uskutečnilo v pátek 2. června 2023 v 7.45 hod.

Do cyklistického doprovodu se zapojilo celkem 15 žáků, kteří jeli v čele pelotonu hned za vysokým kolem. Žáci doprovodili cyklisty z hřiště ve Slopném po přehradu Křešov. Pro většinu žáků to byl jedinečný zážitek jet v pelotonu cyklistů s policejním doprovodem. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří žákům umožnili užít si tento nevšední zážitek, i všem, kteří dohlíželi na bezpečnost žáků.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

Během měsíce února malovali žáci naší školy obrázky do hasičské výtvarné soutěže "Hasiči očima dětí". Jejich práce byly oceněny na místní úrovni, ale zároveň byly poslány do okresního kola ve Zlíně.

Porotu zaujal obrázek naší žákyně 3. ročníku Angeliny Sikorske, která si ocenění slavnostně převezme v polovině června ve Zlíně.

Angelině gratulujeme!!!

 

 

U příležitosti Dne dětí jsme ve čtvrtek 1. června 2023 připravili vědomostní tipovací kvíz v přírodě. Od školy jsme se vydali po fáborkách k jednotlivým stanovištím, kde na žáky čekaly různé vědomostní otázky. Žáci kroužkovali správné odpovědi na své kartě, kterou si každý nesl s sebou. Po fáborkách jsme dorazili až na Horňansko k přehradě. Po krátkém odpočinku jsme si prošli všech dvanáct otázek, řekli jsme si správné odpovědi a zjistili jsme, kteří z žáků byli v tipování odpovědí nejúspěšnější. Na závěr bylo pro žáky připraveno hledání pokladu. Poté jsme se vydali zpátky do školy. Dnešní den se nám i díky krásnému počasí vydařil.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

V pondělí 22. května 2023 jsme spolu s žáky ZŠ Sehradice jeli na školní výlet do Moravského krasu s cílem navštívit Punkevní jeskyně a propast Macochu.

Ze Skalního mlýna jsme se vydali vláčkem k Punkevním jeskyním, do kterých jsme sestoupili a prohlédli si je. Při prohlídce jsme se ocitli téměř na dně propasti Macocha a poté jsme se plavili na loďkách po řece Punkvě, což bylo místy velmi dobrodružné. 

Po nakoupení suvenýrů jsme lanovkou vyjeli na Horní můstek, kde jsme si propast Macochu prohlédli shora.

Po krátkém rozchodu jsme lanovkou sjeli zpět k jeskyním a odtud jsme se vydali pěšky k autobusu. Na závěr nás sice mírně zkropil déšť, ale i tak jsme si výlet užili.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

Ve čtvrtek 18. května 2023 jsme jeli na výlet do Zlína.

Nejdříve jsme navštívili Baťův mrakodrap. Výtahem jsme vyjeli na terasu, odkud jsme se podívali na město Zlín z výšky.

Poté jsme se přesunuli do Knihovny Františka Bartoše, kde se žáci zúčastnili výukového programu o životě a knihách spisovatele a básníka Miloše Kratochvíla. 

Výlet do Zlína se nám vydařil.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

V pátek 21. dubna 2023 jsme na naší škole uspořádali projektový den Den Země, tentokrát zaměřený na ochranu lesa.

Na začátku dne jsme se přesunuli do místní myslivny, kde nám p. Vladimír Dubec povídal o myslivosti - o tom, co myslivci dělají, čím a kdy zvěř přikrmují, připomněl žákům, která zvířata v lese žijí a ukázal jim různé trofeje v místnosti. Na závěr žákům ukázal také lovecké zbraně.

Poté jsme se přesunuli do školy, kde jsme si znovu povídali o Dni Země a významu lesa pro naše životy.

Následně jsme se vypravili po trase vyznačené fáborky, které nás dovedly k jednotlivým stanovištím. Zde žáci objevili otázku a jejich úkolem bylo vybrat správnou odpověď a tím vyluštit tajenku. V tajence se skrýval pokyn, co mají žáci dělat na konci trasy - hledat poklad. Pomocí dalších indicií skutečně poklad našli.

Na závěr jsme doputovali na hřiště. Pan starosta nám totiž nabídl, že si žáci mohou zaskákat na novém nafukovacím skákacím hradě. Této nabídky jsme samozřejmě využili.

Projektový den se nám i díky krásnému počasí vydařil a už se budeme těšit na příští akce.

Chtěla bych poděkovat p. Vladimíru Dubcovi, za velmi pěknou přednášku o myslivosti a také panu starostovi za možnost využít skákací hrad.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

Ve středu 19. dubna 2023 navštívila naši školu pracovnice Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně, která žáky nejdříve seznámila s osobou Jana Pivečky, s náplní práce nadace a také vyhlásila výtvarnou soutěž pro malé školy v okolí Slavičína.

Téma letošní výtvarné soutěže je "Moje vysněné povolání".

Žáci budou své výtvarné práce tvořit ve škole v rámci hodin výtvarné výchovy. Jejich práce pak posoudí odborná porota nominovaná Nadací Jana Pivečky, která se skládá z výtvarníků pocházejících ze Slavičína a okolí.

Přejeme žákům, ať se jim jejich obrázky podaří.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

Od 7. února 2023 absolvovali žáci naší školy plavecký výcvik v Městské plovárně Luhačovice. Během dvaceti plaveckých lekcí se žáci hravou formou zdokonalili v plavání - každý podle svých schopností.

V úterý 11. dubna 2023 proběhly plavecké závody, kdy žáci soutěžili v rámci svých tříd.

V úterý 18. dubna 2023 jsme plavecký výcvik ukončili a žákům bylo rozdáno "mokré vysvědčení".

Vítězové plaveckých závodů:

2. ročník:

1. místo: Libor Majzlík

2. místo: Zdenek Žáček

3. místo: Anežka Elli Dobešová

3. ročník:

1. místo: Jan Fojtík

2. místo: Lenka Latináková

3. místo: Dominik Dubec

Gratulujeme!!!

 

 

Ve středu 19. dubna 2023 v době od 14.00 - 16.30 hod. se uskuteční v ZŠ Slopné třídní schůzky ve formě individuálních konzultací s vyučujícími. Pokud by se někdo těchto schůzek nemohl zúčastnit, může po předchozí domluvě přijít jindy. 

 

 
V pátek 31. března 2023 jsme na naší škole uspořádali projektový den "Velikonoce". Na začátku dne byli žáci rozděleni do čtyř týmů, ve kterých spolupracovali téměř celý den. Nejdříve jsme si v týmech zasoutěžili a připomněli jsme si symboliku Velikonoc a vše, co k Velikonocům patří.
Poté se žáci v jednotlivých týmech rozešli každý na jedno stanoviště. Po dvaceti minutách se týmy vystřídaly do té doby, až se prostřídaly na všech stanovištích.
 Na prvním stanovišti si žáci s paní vychovatelkou zahráli na zahradníky - sázeli macešky do přinesených květináčů a následně je zdobili podle fantazie. Každý z žáků si tak domů přinesl originální velikonoční výzdobu. Na druhém stanovišti žáci s paní asistentkou zavítali do naší improvizované cukrárny - vyráběli kuřátka z těsta na "rafaelo" a celou dobu už se těšili, až si tuto dobrotu budou moci sníst. Na třetím stanovišti žáci s panem učitelem popustili uzdu své kreativitě a tvořili slepičky, které byly zdobeny "modrotiskem". Každý z žáků tak vytvořil osobitou slepičku, která se lišila tvarem, velikostí i zdobením. Na posledním stanovišti si žáci s paní učitelkou zahráli na kuchaře - připravili vajíčkovou pomazánku, kterou si pak natřeli na velikonoční chlebíček ve tvaru vajíčka. Ten si pak dozdobili podle chuti ředkvičkou, pažitkou nebo petrželkou. Vrcholem našeho projektového dne bylo vytvoření společného díla - velkého vajíčka plného kuřátek, kdy každé kuřátko představovalo jednoho žáka, který se zúčastnil projektového dne.
Během tohoto projektového dne jsme si vyzkoušeli spoustu různých dovedností, které souvisí s Velikonocemi, s jarem a se kterými se žáci mohou setkat v běžném životě. Společně jsme si tento den užili a myslím si, že se nám vydařil.
 
Mgr. Gabriela Pavelková
 
 
 
V neděli 19. března 2023 proběhlo v KD Klobučan ve Valašských Kloboukách oblastní kolo pěvecké soutěže lidových písní "Zpěváčci Valašskoklobucka". Pan učitel Martin Polách na tuto soutěž připravoval tři žáky z naší školy - Tadeáše Drgu, Matěje Minaříka a Natálii Tvarůžkovou, kteří byli nejlepší ve školním kole.
Oblastního kola se bohužel zúčastnili jen Tadeáš Drga a Matěj Minařík, protože Natálka onemocněla.
Děti soutěžily ve dvou kategoriích - 1. kategorie (děti 7 - 9 let) a 2. kategorie (10 - 15 let). Každý ze soutěžících si připravil dvě písně - první píseň zpívaly děti s doprovodem cimbálové muziky a druhou píseň bez doprovodu. Pro mnohé děti (i pro naše dva žáky) to bylo první vystoupení s živou muzikou a zpěvem do mikrofonu.
Tadeáš i Matěj podali oba velmi dobrý výkon, ale v konkurenci dalších 15 dětí na postup do dalšího kola nadosáhli.
Děkuji Tadeášovi a Matějovi za vzornou reprezentaci naší školy a také panu učiteli Martinu Poláchovi za přípravu žáků na soutěž.
 
Mgr. Gabriela Pavelková
 
 
 
V pátek 17.3.2023 se žáci naší školy zúčastnili matematicko - logické soutěže Matematický klokan. Jejich úkolem bylo za 60 minut vyřešit 18 logických úkolů rozdělených do tří obtížností.
 
Nejlepší řešitelé:
2. ročník:
Lucie Fiedorová
David Kolařík
Kristýna Chovancová
 
3. ročník:
Dominik Dubec
Jan Fojtík
Natálie Majzlíková a Martin Váňa
 
Gratulujeme!!!
 
 
Ve středu 15. března 2023 jsme využili nabídku vedení obce Újezd a jeli jsme s žáky 3. ročníku, kteří měli zájem, zdarma lyžovat na lyžařský vlek do Újezda. Jeli jsme dohromady s žáky ZŠ Sehradice, ZŠ Drnovice a ZŠ Vysoké Pole. Po krátké rozcvičce a připomenutí pravidel bezpečného pohybu na svahu jsme začali lyžovat. Lyžování jsme si maximálně užili a na svahu jsme tak strávili příjemné dopoledne.
Tímto bych chtěla poděkovat vedení obce Újezd za dnešní bezplatné lyžování a už se budeme těšit na lyžování v příští sezóně.
Mgr. Gabriela Pavelková
 
 

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy Sehradice

   Zápis dětí do 1. třídy Základní školy a mateřské školy Sehradice, okres Zlín

pro školní rok 2023 - 24

se uskuteční v pondělí 3. dubna 2023  na ZŠ Sehradice v době od 13,00 do 15,00 hodin.

K zápisu se dostaví všechny děti, které do 31. srpna 2023 dovrší věku šesti let.

Děti, kterým byl v minulém roce umožněn odklad povinné školní docházky, nastupují do 1. třídy bez zápisu.

Rodiče k zápisu přinesou:

rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněný dotazník žáka l. třídy a žádost o přijetí do 1. třídy

Základní požadavky kladené na dítě přicházející k zápisu z MŠ :

- správná výslovnost

- fyzické předpoklady

- citová a sociální zralost

- samostatnost, základy sebeobsluhy (zavázat boty, oblékání, vysvlékání, schopnost jíst příborem), pozdravit, poděkovat...

-základní hygienické návyky

Sehradice 22.2.2023

                                                                                                                                                              

ředitel školy

Pozn.

Dotazník žáka l. třídy si lze vyzvednout u ředitele ZŠ Slopné popř. ZŠ Sehradice nebo v patřičné mateřské škole. V případě nemoci dítěte lze s ředitelem školy domluvit náhradní termín.

 

 

 

 
Ve středu 8. března 2023 se v Městské knihovně Luhačovice uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže. Této akce se zúčastnili žáci ze ZŠ Luhačovice, ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, ZŠ Pozlovice, ZŠ Biskupice, ZŠ Dolní Lhota, ZŠ Sehradice a ZŠ Slopné.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích - 1. kategorie (2. a 3. ročník) a 2. kategorie (4. a 5. ročník).
Naši školu reprezentovali žáci Tadeáš Drga (2. ročník) a Dominik Dubec (3. ročník). Oba podali velmi dobrý výkon.
V obrovské konkurenci získal Dominik Dubec za svůj výkon diplom a čestné uznání.
Dominikovi gratulujeme a oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Gabriela Pavelková
 
 
 
Během měsíce února se žáci naší školy zapojili do výtvarné hasičské soutěže "Hasiči očima dětí", kterou uspořádali členové SDH Slopné. Po dokončení prací jsme výkresy předali místním hasičům a ti vyhodnotili nejlepší výtvarné práce. V pátek 3. března 2023 pak zástupci místních hasičů předali vítězům diplomy a ceny. Diplom za účast pak dostali všichni žáci, kteří se do soutěže zapojili.
Vítězové 2. ročníku:
1. místo: Lucie Fiedorová
2. místo: Libor Majzlík
3. místo: Anežka Elli Dobešová
4. místo: Roman Plášek
5. místo: Kristýna Chovancová a Erik Maňas
 
Vítězové 3. ročníku:
1. místo: Lenka Latináková
2. místo: Jan Fojtík
3. místo: Sabina Hofschneiderová
4. místo: Angelina Sikorska
5. místo: Dominik Dubec a Vanesa Máčalíková
 
Vítězům gratulujeme!!!
Výtvarné práce našich žáků budou poslány do okresního kola a budeme doufat, že zaujmou porotu i zde.
Velký dík patří paní vychovatelce Bc. Monice Ovesné, pod jejímž vedení výtvarné práce do hasičské soutěže vznikly.
Mgr. Gabriela Pavelková
 
 
Ve dnech 6. - 10. února 2023 se žáci 3. ročníku ZŠ Slopné spolu s žáky 4. a 5. ročníku ZŠ Sehradice zúčastnili lyžařského výcviku, který se uskutečnil na lyžařském vleku v Újezdě. Počasí během celého výcviku bylo sice mrazivé, ale oproti minulým letem jsme měli dostatek sněhu a také nám celou dobu krásně svítilo sluníčko.
Na lyžařský výcvik jeli všichni žáci, kromě jedné žákyně, která byla nemocná. Tímto děkuji všem rodičům, že umožnili svým dětem naučit se tuto novou dovednost nebo se v ní zdokonalit.
V pondělí byli žáci podle svých dovedností rozřazeni do tří skupin, ve kterých se svými instruktory pracovali až do pátku. Každý den jsme začínali rozcvičkou a pak následovala různá cvičení, která vedla ke zdokonalení lyžařského stylu žáků. Odměnou pak byly volné jízdy v závěru každého dne. Velkým úspěchem byla skutečnost, že ve středu už lyžovali na svahu a jezdili na vleku všichni žáci, kteří se kurzu účastnili. Vrcholem našeho lyžařského výcviku byly lyžařské závody, které absolvovali všichni žáci, a to ve třech kategoriích - pokročilí lyžaři - dívky, pokročilí lyžaři - chlapci a začínající lyžaři. Všichni žáci bez problémů lyžařský slalom zvládli.
 
Vítězové lyžařských závodů:
 
Kategorie pokročilí - dívky:
1. místo: Taťána Žáčková (ZŠ Sehradice)
2. místo: Eva Martincová (ZŠ Sehradice)
3. místo: Sofie Juříková (ZŠ Sehradice)
 
Kategorie pokročilí - chlapci:
1. místo: Martin Váňa
2. místo: Michal Latinák (ZŠ Sehradice)
3. místo: Jakub Juřík (ZŠ Sehradice)
 
Kategorie začínající lyžaři:
1. místo: Kryštof Škarek
2. místo: Daniel Petrů
3. místo: Angelina Sikorska
 
Za zvládnutí carvingového oblouku byli oceněni tito žáci:
Martin Váňa, Eva Martincová (ZŠ Sehradice), Taťána Žáčková (ZŠ Sehradice) a Lucie Malotová (ZŠ Sehradice) - tato žákyně byla také oceněna za "top style", tzn. nejlepší lyžařský styl.
 
Vítězům gratulujeme!
 
Během celého lyžařského výcviku se neobjevil žádný velký problém, za což bych chtěla poděkovat všem instruktorům, asistentkám a také žákům.
Letošní lyžařský výcvik se nám vydařil a doufám, že spousta žáků své nově nabyté nebo zdokonalené lyžařské umění vyzkouší i během nadcházejících jarních prázdnin.
 
Mgr. Gabriela Pavelková
 
 
 
 
 
 
Plavecký výcvik žáků v Městské plovárně v Luhačovicích začne v úterý 7. února 2023 a bude probíhat každé úterý po dobu 10 týdnů (kromě úterý 14. února, kdy jsou jarní prázdniny). Žáci 3. ročníku, kteří jsou na lyžařském výcviku, se prvního plavání nezúčastní. Žáci si každé úterý vezmou pomůcky do jazyka českého a matematiky, svačinu, pití, v samostatné tašce plavky, ručník, mýdlo a 2 sáčky (na boty a mokré plavky), drobné kapesné. U dívek, které mají dlouhé vlasy, je vhodná plavecká čepice nebo upravené vlasy – do copánků nebo minimálně do culíku. Na plavání budeme odjíždět objednaným autobusem kolem 9. hodiny a zpět do školy se vrátíme kolem 12.00 hod. Pak půjdou žáci na oběd a do družiny.
 
 
 
 
Ve středu 1. února 2023 se v naší škole uskutečnil družinový karneval. Žáci měli připraveny krásné kostýmy a masky. Hned po obědě se naše třída proměnila v taneční a herní sál. Po úvodní promenádě masek čekaly žáky různé soutěže a hry. Za plnění úkolů dostal každý diplom a malou odměnu. Po celou dobu bylo připraveno také občerstvení. Zažili jsme spoustu legrace a celý karneval jsme si užili.
Rodičům děkujeme za zajištění masek.
Bc. Monika Ovesná
 
 

Ve středu 1. února 2023 jsme na naší škole uspořádali školní kolo recitační soutěže.

Žáci soutěžili v rámci svých tříd.

Vítězové 2. ročníku:

1. místo: Tadeáš Drga

2. místo: David Kolařík a Natálie Tvarůžková

3. místo: Libor Majzlík a Roman Plášek

 

Vítězové 3. ročníku:

1. místo: Dominik Dubec

2. místo: Lenka Latináková

3. místo: Jan Fojtík

Vítězům gratulujeme!!!

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

 

 

Ve středu 18. ledna 2023 proběhla na naší škole pěvecká soutěž "Slopenský zpěváček lidových písní". Žáci si připravili dvě sloky libovolné lidové písně a před svými spolužáky i porotou složenou z pedagogů tuto píseň zazpívali. Letos se žáci na tuto soutěž pečlivě připravili a soutěž měla velmi dobrou úroveň.

Vítězové 2. ročníku:

1. místo: Tadeáš Drga

2. místo: Matěj Minařík a Natálie Tvarůžková

3. místo: Lucie Fiedorová a Kristýna Chovancová

Pochvalu za velký pokrok ve zpěvu i za přístup k soutěži dostali žáci David Kolařík, Erik Maňas a Adam Plášek.

Vítězové 3. ročníku:

1. místo: Natálie Majzlíková

2. místo: Vanesa Máčalíková

3. místo: Lenka Latináková

Pochvalu za velký pokrok ve zpěvu i za přístup k soutěži byla udělena Janu Fojtíkovi a Martinu Váňovi.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

Ve čtvrtek 5. ledna 2023 jsme uspořádali Novoroční besídku pro rodiče.

Žáci si pro rodiče připravili pásmo složené z vánočních koled a písní, básní a také dvě divadelní představení.

Žáci 3. ročníku nacvičili anglickou verzi pohádky "Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?" a žáci 2. ročníku dramaticky ztvárnili netradiční vánoční pohádku "Jak Vánoce byly málem na blátě". 

Myslím si, že se vystoupení žákům povedlo a všichni, kdo se besídky zúčastnili, strávili příjemný podvečer.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

 

 

V pátek 16. prosince 2022 jsme na naší škole uspořádali projektový den "Vánoce".

Nejdříve jsme s žáky pekli perníky. Žáci se rozdělili do skupin, sami rozvalovali těsto a vykrajovali perníky. Paní kuchařka nám pak pomohla s jejich upečením ve školní kuchyni. Perníčky se nám povedly a žákům velmi chutnaly. 

Po svačinové přestávce jsme začali s výrobou vánočních svícnů. Žáci si přinesli větvičky, ozdoby i drobné dekorace, z kterých si vytvořili svícen. Každý žák tvoření pojal jiným způsobem, takže vznikly opravdu originální výrobky, ze kterých měli žáci velkou radost. 

Dnešní projektový den se nám vydařil. Radost nám kazila pouze skutečnost, že mnoho žáků chybělo kvůli nemoci. I přesto jsme na ně při tvoření mysleli.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

V pondělí 12. prosince 2022 navštívili naši školu pracovníci ZOO Lešná, aby seznámili naše žáky s různými zajímavostmi ze života zvířat. Beseda to byla velmi zajímavá.

Nejdříve žákům povídali o ZOO Lešná a o rozdělení zvířat podle kontinentů. Na základě prezentace obrázků zvířat žáci museli napsat všechny živočichy, které si z prezentace zapamatovali. K velkému překvapení našich hostů dali naši žáci dohromady všech dvacet živočichů z prezentace.

Poté pracovníci žákům povídali různé zajímavosti o jednotlivých živočiších - např. o rejnocích, slonovi, nosorožci, tygrovi, pštrosovi a dalších. Pro naše žáky však bylo nejzajímavější to, že mohli na vlastní oči vidět a mohli  se i dotknout vycpaného rejnoka, želvího krunýře, rohu nosorožce, per papouška, lebky aligátora, kopyta zebry či sloního klu.

Beseda byla velmi poutavá a žáky bavila. Dozvěděli se mnoho nových informací, které pak mohou využít v hodinách prvouky a později přírodovědy. 

Budeme se těšit na další besedu nebo na návštěvu ZOO Lešná.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

Ve středu 2. listopadu 2022 jsme na naší škole uspořádali projektový den "Dušičky". Nejdříve jsme si s žáky povídali o svátku Halloween a o památce na zemřelé - lidově o "Dušičkách". Seznámili jsme se s jejich původem, historií nebo způsobem slavení. Žáci pak uvažovali a pomocí myšlenkové mapy na tabuli zachytili, co může být dobré na obou těchto svátcích. Na závěr tohoto povídání jsme hlasovali, který svátek koho více baví. Toto hlasování dopadlo 8 : 14 ve prospěch svátku "Dušičky". Když jsme pak hlasovali o větší důležitosti těchto svátků, dopadlo hlasování jednoznačně 0: 22 ve prospěch svátku "Dušičky".

Poté žáci vyslechli příběh, ve kterém se ztratila kouzelná dýně. Bylo označeno pět podezřelých a žáci, kteří byli rozdělení do 4 skupin, měli vyšetřit, který z podezřelých má alibi a tímto způsobem najít pachatele. Díky skvělé práci skupin jsme společně odhalili zloděje dýně a společně jsme se zamýšleli, proč asi tento zloděj kouzelnou dýni ukradl.

Po krátké přestávce jsme se šli proběhnout ven a zahráli jsme si několik her. Po příchodu do třídy žáci společně hráli pexeso, při kterém se seznámili s několika anglickými slovíčky souvisejícími se svátkem Halloween. Následně se žáci rozdělili do dvojic a pracovali společně na svém úkolu, který pak prezentovali ostatním.

Projektový den pokračoval i v tělocviku, kde hráli žáci různé "strašidelné" hry a žáky 3. ročníku provázely zmíněné svátky také ve čtení.

Projektový den se nám vydařil. Žáci se dozvěděli mnoho nových informací, použili spoustu svých znalostí z různých předmětů k odhalení zloděje a také se učili spolupracovat ve skupině nebo ve dvojici. Už teď se budeme těšit  na nějaké příští dobrodružství.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

V pátek 14. října 2022 proběhla v salonku ve Slopném Beseda pro důchodce, na kterém předvedli své vystoupení i žáci naší školy. Pro místní seniory jsme si připravili tři písně a také taneční vystoupení na melodie z jejich mládí. Žáci se velmi snažili, vše se nám povedlo a žáci sklidili obrovský potlesk. Na závěr žáci rozdali účastníkům srdce z keramiky, která sami vyráběli. 

Děkuji všem rodičům, kteří přivezli a odvezli své děti na toto vystoupení.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

Ve čtvrtek 8. září 2022 jsme se vydali na již tradiční výšlap na rozhlednu Doubrava nad Loučkou. Do Loučky jsme jeli autobusem a potom jsme lesem vystoupali nahoru k rozhledně. Nahoru až na rozhlednu tento rok vystoupalo 12 odvážlivců, kteří se kochali krásným okolím. Nemohli jsme se zde však zdržet moc dlouho, protože zde foukal silný vítr. Do Slopného jsme pak došli lesem po turistické značce. Cestou jsme hledali houby a musím říct, že některým žákům se podařilo najít opravdu krásné hříbky. Na hřišti ve Slopném na nás čekal pravý turistický oběd - řízek s chlebem. Všichni výšlap bez problémů zvládli a myslím, že jsme si to všichni užili.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

Cena stravenek ZŠ a MŠ Slopné od 1. 9. 2022  

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 ve znění zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a jiném vzdělání, a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dle par.121 odst. 2 školského zákona.

Finanční limit na nákup potravin pro ŠR 2022 - 23

VĚKOVÉ SKUPINY STRÁVNÍKŮ

MŠ strávníci do 6 let

přesnídávka.... 11,- Kč

pitný režim..... 5,- Kč

oběd.............. 24,- Kč

svačinka......... 10,- Kč

CELKEM..... 50,- Kč

 

MŠ strávníci 7 - 10 let

přesnídávka .... 11,- Kč

pitný režim..... 5,- Kč

oběd.............. 32,- Kč

svačinka........ 10,- Kč

CELKEM..... 58,- Kč

 

ZŠ strávníci  7 - 10 let

oběd................ 32,- Kč

 

ZŠ strávníci  11 - 14 let

oběd................ 34,- Kč

 

ZŠ strávníci  15 let a více, dospělí

oběd................ 38,- Kč

 

Slopné 1. 9. 2022

vedoucí školního stravování

ředitel školy

 

Seznam alergenů - Seznam alergenů.pdf

 

Zahájení školního roku 2022 - 23

Ředitelství ZŠ a MŠ Slopné oznamuje, že pravidelné vyučování ve školním roce 2022 - 23 začne ve čtvrtek 1. září v 7,40 hod. Do školy ve Slopném budou chodit žáci 2. a 3. ročníku.

Pravidelné vyučování v ZŠ a MŠ Sehradice začíná také ve čtvrtek 1. září v 7,30 hod. Školu v Sehradicích budou navštěvovat žáci 1., 4. a 5.ročníku.

Žáci si přinesou přezůvky a psací potřeby.

Tento den bude zároveň zahájen v 6,30 hod. provoz v obou mateřských školách.

Slopné 24. 8. 2022

Mgr. Josef Ovesný

 

Žáci 2. a 3. ročníku budou během ŠR 2022-23 potřebovat:

Tělesná výchova: tepláky, mikina, tričko s krátkým rukávem, botasky (na cvičení venku), cvičky nebo sálovou obuv (na cvičení v tělocvičně)

Výtvarná výchova: ubrus na lavici, zástěra nebo staré tričko, vodové barvy značky KOH-I-NOOR, štětce, nádobka na vodu, pastelky, voskovky, plastelína, hadřík na štětce, černá fixa na obtahování

Pracovní činnosti:  nůžky, tuhé lepidlo

Vyučování: pero, tužky, pastelky (nejlépe trojhranné silnější značka KOH-I-NOOR 12 ks), ořezávátko se zásobníkem, guma, sešitek na zapisování úkolů (je vhodné odlepit plastovou kapsičku z úkolníčku z předchozího ročníku a přilepit ji žákům do nového úkolníčku, popř. koupit kapsičku novou (stojí asi 12,- Kč) - dáváme do něj lístečky nebo peníze), bílou tabulkufix na bílou tabulku + hadřík

+ ručník, přezůvky s bílou podrážkou (ne nazouváky!), krabička papírových kapesníků

Vše je nutné podepsat!!!

Sešity nekupujte, nakoupíme  je pro všechny žáky stejné a potom si vybereme příslušnou finanční částku. 

 

 

 

Složení pedagogického sboru pro ŠR 2022/23

Mgr. Josef Ovesný - ředitel, třídní učitel 3. roč.

Mgr. Gabriela Pavelková - učitelka, třídní učitelka 2. roč.

Mgr. et Mgr. Martin Polách - učitel

Bc. Monika Ovesná - vychovatelka školní družiny

Bc. Martina Bařinková - asistentka pedagoga