Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

V pátek 13. května 2022 proběhl na hřišti ve Slopném projektový den "Hasiči", který pro žáky naší školy a děti ze školky uspořádali hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů Slopné.

Nejdříve si žáci prohlédli hasičské auto, stříkačku a také různé oblečení a vybavení hasičů. Poté se žáci rozcvičili a byli rozděleni do dvou družstev. V těchto družstvech pak děti soutěžily na stanovištích, např. běhaly slalom, házely na cíl, kopaly míč do branky, skákaly v pytlích, přetahovaly se lanem atd. Na závěr projektového dne si žáci vyzkoušeli stříkání na cíl - proudem vody shazovali láhve naplněné vodou.

Projektový den se nám vydařil a už se budeme těšit na nějaký příští.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

V pátek 29. dubna 2022 proběhl na naší škole projektový den "Včely". Toto téma jsme vybrali záměrně v souvislosti s nedávným Dnem Země.

Přednášku o včelách nám přednesl pan Pavel Bařinka ze Štítné nad Vláří, který se včelařství věnuje celý svůj život. Žákům povídal spoustu nových informací o včelách a včelařství, přinesl jim ukázat také různé pomůcky včelaře - speciální oblek, kuklu, dýmák, rámky a také  různé nástroje. Nejzajímavější však pro žáky byla ukázka života včel v proskleném úlu. Tuto interaktivní přednášku jsme zakončili ochutnávkou medu.

Po krátké přestávce pak žáci pokračovali ve společném tvoření. Každý žák si z papíru vytvořil včelu, kterou si pak nalepil na společně připravený papír.

V další části se žáci rozdělili do 4 týmů, v kterých plnili různé úkoly na stanovištích. Na prvním stanovišti vyplňovali kvíz o včelách, na druhém stanovišti hledali přírodniny podle přesného zadání, na třetím stanovišti si zopakovali, jakým způsobem třídíme odpad a na čtvrtém stanovišti luštili křížovku podle jasných indicií. Na závěr jsme týmové snažení vyhodnotili.

Projektový den se nám vydařil a snad si i díky němu budeme více uvědomovat důležitost včel v přírodě a budeme se je snažit chránit.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

V pondělí 25. dubna 2022 navštívila naši školu pracovnice Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně, aby vyhlásila výtvarnou soutěž. Této soutěže se pravidelně účastní žáci z 13 malých škol v okolí města Slavičína.

Letošní téma výtvarné soutěž zní: Moje nejkrásnější roční období.

Žáci budou své práce do soutěže tvořit v rámci hodin výtvarné výchovy.

Na konci května práce odevzdáme, ty posoudí odborná porota a pokud bude někdo z našich žáků oceněn, zúčastní se na konci června slavnostního předávání cen v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně.

Těšíme se na krásné výtvarné práce našich žáků.

 

Zápis do MŠ Slopné

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května do 16. května 2022.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě.

Žádost  je možné doručit následujícími způsoby v termínu od 2.5. – do 16.5. 2022:
1. do datové schránky školy (yt2mhja)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!) - zsslop@zlinedu.cz
3. poštou – ZŠ a MŠ Slopné, 763 23 Slopné 95
4. podáním přímo učitelkám do MŠ – doporučuji


Žádost je ke stažení na internetových stránkách školy https://zsslopne.estranky.cz. V sekci „Dokumenty“

Lze ji také vyzvednout v ZŠ a MŠ Slopné.

Bližší informace u ředitele školy na tel. 577138854

 

Doložení řádného očkování dítěte

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzení praktického lékaře. Potvrzení na žádost vydá dětský lékař. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na nástěnce MŠ a internetových stránkách školy od 20.5.2022

 

 

 

Od začátku února až do 12. dubna probíhal plavecký výcvik žáků naší školy v Městské plovárně Luhačovice. V úterý 5. dubna 2022 se uskutečnily v rámci tohoto výcviku plavecké závody.

Vítězové 1. ročníku:

1. místo: Anežka Elli Dobešová

2. místo: Libor Majzlík

3. místo: Amálie Žáčková

 

Vítězové 2. ročníku:

1. místo: Lenka Latináková

2. místo: Jan Fojtík

3. místo: Dominik Dubec

Vítězům gratulujeme!!!

Všichni žáci dostali také "mokré vysvědčení", kde byly oceněny jejich pokroky.

 

 

V pátek 8.dubna 2022 jsme uspořádali na naší škole projektový den "Velikonoce".

Na začátku se žáci rozdělili do týmů, ve kterých v první části dnešního dne pracovali. Nejdříve jsme si povídali o Velikonocích a speciálně o jednotlivých dnech ve velikonočním týdnu. Aby si tyto názvy i jejich původ žáci lépe zapamatovali, navštívili 5 stanovišť, kde se dozvěděli spoustu informací a také plnili zadané úkoly. Pak si vytvořili soubor vajíček z papíru, která jim tyto dny mohou připomínat.

V druhé části projektového dne jsme tvořili velikonoční dekorace - velikonoční zajíce ze špalků dřeva nebo velikonoční věnce.

Projektový den se nám vydařil a myslím si, že jsme si ho všichni užili.

 

V pátek 25. března 2022 proběhlo vyhlášení výsledků hasičské výtvarné soutěže.

Vítězové 1. ročníku:

1. místo: Lucie Fiedorová

2. místo: Libor Majzlík

3. místo: Matěj Minařík

4. místo: Amálie Žáčková

5. místo: Kristýna Chovancová

 

Vítězové 2. ročníku:

1. místo: Kryštof Škarek

2. místo: Lenka Latináková

3. místo: Daniel Petrů

4. místo: Natálie Majzlíková

5. místo: Vanesa Máčalíková

Vítězům gratulujeme !!!

 

 

V pátek 11. března 2022 proběhla na naší škole pěvecká soutěž "Slopenský zpěváček lidových písní".

Žáci soutěžili v rámci svého ročníku.

Vítězové 1. ročníku:

1. místo: Matěj Minařík

2. místo: Tadeáš Drga

3. místo: Lucie Fiedorová a Erik Maňas

 

Vítězové 2. ročníku:

1. místo: Vanesa Máčalíková

2. místo: Natálie Majzlíková

3. místo: Jan Fojtík a Lenka Latináková

Vítězům gratulujeme!!!

 

 

Ve středu 9. března 2022 proběhlo v Městské knihovně Luhačovice okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovali žáci Dominik Dubec a Kryštof Škarek. Oba podali v soutěži velmi dobré výkony, ale kvůli velké konkurenci se nakonec neumístili. 

Děkujeme těmto žákům za reprezentaci naší školy.

 

 

 

Ve středu 2. března proběhl v 1. třídě Turnaj ve skládání slov z papírových písmen. 

Nejdříve sami žáci vylosovali spolužáky, kteří budou skládat proti sobě.

Z těchto dvojic pak vítězové postoupili do semifinále a pak do finále (viz fotogalerie).

Vítězové turnaje:

1. místo: David Kolařík

2. místo: Roman Plášek

3. místo: Matěj Minařík

4. místo: Erik Maňas

5. místo: Adam Plášek a Zdeněk Žáček

6. místo: Lucie Fiedorová a Libor Majzlík

7. místo: Anežka Elli Dobešová, Tadeáš Drga, Kristýna Chovancová a Amálie Žáčková.

Vítězům gratulujeme!!!

 

 

 

 
 
Ve středu 2. února 2022 proběhla na naší škole recitační soutěž.
Žáci soutěžili v rámci svého ročníku. 
Vítězové 1. ročníku:
1. místo: Matěj Minařík
2. místo: Natálie Tvarůžková
3. místo: Tadeáš Drga
 
Vítězové 2. ročníku:
1. místo: Dominik Dubec
2. místo: Kryštof Škarek
3. místo: Natálie Majzlíková
 
Vítězům gratulujeme!!!
 
Žáci 2. ročníku Dominik Dubec a Kryštof Škarek budou naši školu reprezentovat v okrskovém kole recitační soutěže v Luhačovicích, které se má uskutečnit v březnu.
 

 

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik žáků v Městské plovárně v Luhačovicích začne v úterý 1. února 2022 a bude probíhat každé úterý po dobu 10 týdnů (kromě úterý 8. února, kdy jsou jarní prázdniny). Žáky bude tam i zpět vozit zvláštní autobus. Na autobus budeme vybírat 900 Kč (za 20 lekcí plavání) – splatnost je do konce února. Při neúčasti na plavání se poměrná část nevrací.

Žáci si každé úterý vezmou pomůcky do jazyka českého a matematiky, svačinu, pití,

v samostatné tašce plavky, ručník, mýdlo a 2 sáčky (na boty a mokré plavky), drobné kapesné. U dívek, které mají dlouhé vlasy, je vhodná plavecká čepice nebo upravené vlasy – do copánků nebo minimálně do culíku. Žáci budou odjíždět na plavání asi v 9.15 hod. a zpět do školy se vrátí kolem 12.00 hod. Pak půjdou na oběd a do družiny. Během tohoto období nebudou vyučovány hodiny tělocviku, budou nahrazeny jinými předměty (upřesníme během příštího týdne).

 

V pátek 15. 10. 2021 vystoupili žáci naší školy na Besedě s důchodci, která se konala v salonku ve Slopném. Žáci seniorům zazpívali tři písně a zatančili moderní tanec. Vystoupení se žákům povedlo a senioři je odměnili hlasitým potleskem. Děkuji všem rodičům, kteří ochotně přivezli své děti na toto vystoupení. G. Pavelková

Ve středu 22.9.2021 se naši žáci zúčastnili besedy s dobrovolným hasičem Evženem Trunkátem. Kvůli nepříznivému počasí jsme se setkali v garáži hasičské techniky ve Slopném. Pan Trunkát si s dětmi nejdříve povídal o práci hasičů, o její důležitosti pro společnost a pak jim ukázal techniku a výstroj. Povídání to bylo velmi zajímavé a žáci si odnesli spoustu nových informací. Panu Trunkátovi děkujeme za ochotu, vstřícnost a budeme se těšit na nějakou další akci pořádanou hasiči.

Ve středu 8. září 2021 jsme se vydali na již tradiční výšlap na rozhlednu Doubrava nad Loučkou. Do Loučky jsme jeli autobusem a pak jsme se vydali pěšky nejdříve vesnicí a pak přes hory na rozhlednu Doubrava. Po příchodu k rozhledně jsme si odpočinuli, posvačili a koupili jsme si vstupenky. Počasí bylo nádherné a nahoře na rozhledně nás čekal krásný rozhled na všechny strany. Děti si pak mohly koupit ve stánku občerstvení nebo suvenýry a pak jsem se vydali lesem po turistické značce zpět do Slopného. Během cesty jsme se kochali krásnou přírodou, sbírali jsme houby, povídali jsme si, a tak nám cesta rychle ubíhala. V závěru cesty už byli někteří unavení, ale statečně a bez "fňukání" došli až do cíle - na slopenské hřiště, kde jsme dostali pravý turistický oběd - řízek s chlebem, oplatkem, jablkem a pitím. Výlet se nám vydařil a jen si přejeme, aby takových společných akcí mohlo být tento školní rok co nejvíce.                Mgr.Gabriela Pavelková

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021

 

Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021.

Cílem je tak primárně zamezení vzniku výraznějších ohnisek nákazy.

 

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září9. září 2021.

 

Děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků).

 

 

§Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

§Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

 

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy

 

 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
 • nesmí zpívat,
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

§Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

§ Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 

 

 

Seznam věcí, které budou potřebovat žáci 1. ročníku ZŠ Slopné:

 • přezůvky s bílou podrážkou (ne nazouváky!)
 • ručník (menší)
 • krabice papírových kapesníků

Vyučování:

 • pouzdro – v něm 3 měkké tužky (číslo 1, 2), guma, pastelky (nejlépe značka

KOH – I - NOOR trojhranné silnější 12 ks – nelámou se)

 • ořezávátko se dvěma otvory – na dvě velikosti tužek (se zásobníkem)
 • složka na písmenka - ZDE
 • podložka na skládání slov - ZDE
 • plastová uzavíratelná složka na dokumenty A4 s drukem (složka na písmenka se vloží do plastové složky – písmena se dítěti nevysypou do aktovky) - ZDE
 • vhodné jsou i plastové desky na pracovní sešity a učebnice formát A4 – v aktovce se učebnice nekrčí (na webu školy najdete odkaz) - ZDE nebo ZDE

Vše koupíte běžně v papírnictví.

Tělesná výchova:

 • tepláky
 • mikina
 • tričko s krátkým rukávem
 • botasky (na cvičení venku)
 • cvičky nebo sálová obuv (na cvičení v tělocvičně)
 • všechny věci do TV budou uloženy v pytlíku, který bude pověšen v šatně

Výtvarná výchova a pracovní činnosti:

 • vodové barvy KOH – I - NOOR
 • štětce – různé velikosti
 • ubrus na lavici
 • zástěra (starší tričko) proti ušpinění oblečení
 • voskovky 12 ks

(tyto věci si žáci vloží do kapsáře, který je pověšen na lavici žáků - kapsář zajistí škola)

Žáci v rámci balíčku dostanou stíratelnou bílou tabulku se 2 fixami, plastelínu, lepidlo, nůžky pro praváky, malý deníček na zapisování domácích úkolů, nádobka na vodu – tyto věci prosím zbytečně nekupujte !!! (prosím rodiče, kteří mají dítě leváka, aby mu koupili nůžky pro leváky!!!)

Všechny věci je nutné podepsat!

 

Případné dotazy zodpovím na e-mailu:

gpavelkova.zsslopne@seznam.cz

 

Těšíme se na Vaše děti i na naši vzájemnou spolupráci.

 

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

 

Žáci 2. ročníku budou během ŠR 2021-22 potřebovat:

Tělesná výchova: tepláky, mikina, tričko s krátkým rukávem, botasky (na cvičení venku), cvičky nebo sálovou obuv (na cvičení v tělocvičně)

Výtvarná výchova: ubrus na lavici, zástěra nebo staré tričko, vodové barvy značky KOH-I-NOOR, štětce, nádobka na vodu, pastelky, voskovky, plastelína, hadřík na štětce, černá fixa na obtahování

Pracovní činnosti:  nůžky, tuhé lepidlo

Vyučování: pero, tužky, pastelky (nejlépe trojhranné silnější značka KOH-I-NOOR 12 ks), ořezávátko se zásobníkem, guma, sešitek na zapisování úkolů (je vhodné odlepit plastovou kapsičku z úkolníčku z 1. ročníku a přilepit ji žákům do nového úkolníčku, popř. koupit kapsičku novou (stojí asi 12,- Kč) - dáváme do něj lístečky nebo peníze), fix na bílou tabulku (tabulku mají děti z minulého roku ve škole)

+ ručník, přezůvky s bílou podrážkou (ne nazouváky!), krabička papírových kapesníků

Sešity nekupujte, nakoupíme  je pro všechny žáky stejné a potom si vybereme příslušnou finanční částku. 

 

 

 

Složení pedagogického sboru pro ŠR 2021/22

Mgr. Josef Ovesný - ředitel, třídní učitel 2. roč.

Mgr. Gabriela Pavelková - učitelka, třídní učitelka 1. roč.

Mgr. Martin Polách - učitel

Bc. Monika Ovesná - vychovatelka školní družiny

Bc. Martina Bařinková - asistentka pedagoga

 

 

Cena stravenek ZŠ a MŠ Slopné od 1.9. 2021  

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 ve znění zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a jiném vzdělání, a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dle par.121 odst. 2 školského zákona.

Finanční limit na nákup potravin pro ŠR 2021-22

VĚKOVÉ SKUPINY STRÁVNÍKŮ

MŠ strávníci do 6 let

přesnídávka....8 Kč

pitný režim.....4 Kč

oběd..............20 Kč

svačinka.........8 Kč

CELKEM.....40 Kč

 

MŠ strávníci 7 - 10 let

přesnídávka ....9 Kč

pitný režim.....4 Kč

oběd..............26 Kč

svačinka........8 Kč

CELKEM.....47 Kč

 

ZŠ strávníci  7 - 10 let

oběd................26 Kč

 

ZŠ strávníci  11 - 14 let

oběd................28 Kč

 

ZŠ strávníci  15 let a více, dospělí

oběd................32 Kč

 

Slopné 1.9.2021

vedoucí školního stravování

ředitel školy

 

Seznam alergenů - zde