Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

V úterý 28. června 2022 jsme byli s žáky na exkurzi v kravíně v Sehradicích.

Celým areálem nás ochotně provedla paní zootechnička Edita Koláříková ze Slopného.

Žákům přiblížila, jak se o krávy v kravíně starají, povídala jim, čím je krmí a samozřejmě vše žákům prakticky ukázala. Zodpověděla také všechny dotazy, které žáci měli.

Zážitkem pro žáky bylo vidět i různé stroje v akci - krmící vůz, podestýlací vůz, navážení materiálu do silážní jamy apod.

 Exkurze to byla zajímavá a ten, kdo chtěl, se jistě dozvěděl spoustu nových a zajímavých informací. 

Tímto bych chtěla moc poděkovat paní Editě Koláříkové za její ochotu a čas, který nám věnovala.

Moc si toho vážíme.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

V pondělí 27. června 2022 jsme ve škole uskutečnili přehlídku talentů našich žáků s názvem "Žáci ZŠ Slopné mají talent".

Každý z žáků si pro ostatní připravil krátké vystoupení a musím říct, že se tohoto úkolu zhostili velmi svědomitě.

V přehlídce talentů nechyběl zpěv písní, hra na hudební nástroje (flétna, klávesy, cajón (kachon)), taneční vystoupení, sportovní vystoupení, přednáška o různých druzích tanků nebo ukázka kouzelnických triků (s kapesníkem, s kartami, s mincemi,...).

Po přehlídce všech talentů žáci sami vybrali ty, jejichž vystoupení se jim nejvíce líbilo.

Nejvíce hlasů získali Lenka Latináková z 2. ročníku a Tadeáš Drga z 1. ročníku.

Těsně za nimi skončili a byli také oceněni Martin Váňa z 2. ročníku a Zdenek Žáček z 1. ročníku.

 

 

 

Ve čtvrtek 23.června 2022 proběhl na školní zahradě družinový táborák.

Nejdříve jsme se vydali po vyznačené trati hledat poklad.

Cestou žáci sledovali fáborky, které je vždy dovedly k obálce s indicií. Těchto indicií bylo devět a žáci v závěru museli přijít na heslo, které otvíralo bránu k pokladu. Žáci heslo úspěšně vyluštili a díky tomu našli hrnec plný sladkostí.

Poté jsme rozdělali oheň a opekli jsme si špekáčky, popovídali jsme si a zahráli jsme si hry.

Náš táborák se nám vydařil.

 

 

Ve čtvrtek 23. června nás navštívili žáci 5. ročníku ze ZŠ Slavičín - Vlára, jejichž třídním učitelem je Mgr. et Mgr. Martin Polách, který učí také na naší škole.

Páťáci si pro naše žáky připravili malý kurz angličtiny, kdy se snažili naučit naše žáky několik jednoduchých slovíček. Tento kurz byl zábavný, kreativní a byl ukončen malým kvízem, kdy naši žáci za správnou odpověď dostali malou odměnu.

Ve druhé části zase naši žáci připravili  pro páťáky činnosti, ve kterých se znovu vrátili do první třídy - měli za úkol složit několik slov z papírových písmenek a napsat krasopisně pár slov v písance.

Vzájemné setkání žáků bylo příjemné a obohacující.

Mgr. G. Pavelková

 

 

 

Ve středu 22. června 2022 jsme uspořádali Závod bystrých hlaviček (= orientační běh v přírodě s plněním úkolů).

Rozhodující byly především správné odpovědi na otázky, ale také čas, ve kterém žáci trať proběhli.

Nejlépe tento závod zvládli tito žáci:

1. ročník

 1. místo: Matěj Minařík 

2. místo: Natálie Tvarůžková

3. místo: Lucie Fiedorová a David Kolařík

 

2. ročník

1. místo: Dominik Dubec

2. místo: Kryštof Škarek

3. místo: Natálie Majzlíková

Vítězům gratulujeme!!!

 

 

V úterý 21. června 2022 jsme s žáky navštívili Envicentrum ve Vysokém Poli.

Zde jsme se zúčastnili výukového programu o domácích a hospodářských zvířatech, který byl spojený s praktickou ukázkou většiny těchto živočichů.

Nejdříve se žáci dověděli spoustu nových informací a potom jsme si šli prohlédnout a často i pohladit zvířata. Žákům se tento výukový program velmi líbil.

Na závěr jsme vystoupali nahoru ke kapli Panny Marie a Cestou zdraví jsme se vydali i k vodní kapli.

Náš výlet se nám vydařil a už se budeme těšit na nějaký příští.

Mgr. G. Pavelková

 

 

Vážení rodiče!

Vybíráme doplatek za školní výlet – 115,- Kč (za cestu autobusem). Děkuji  G. Pavelková

 

 

 

V pátek 17. června 2022 proběhl na hřišti ve Slopném Olympijský den, kterého se zúčastnili žáci naší školy, ZŠ Dolní Lhota, ZŠ Drnovice, ZŠ Sehradice a ZŠ Vysoké Pole. Žáci individuálně soutěžili ve sprintu, hodu do dálky kriketovým míčkem, ve skoku do dálky a ve vytrvalostním běhu. Žáci soutěžili ve šesti kategoriích: žáci 1. ročníku, žáci 2.-3. ročníku a žáci 4. - 5. ročníku - všechny tyto kategorii byly dále rozděleny na holky a kluky. Součástí Olympijského dne byl i turnaj ve vybíjené a turnaj ve fotbalu.

Žáci naší školy, kteří se umístili na stupních vítězů:

Lenka Latináková z 2. ročníku

(1. místo ve sprintu, 1. místo ve skoku do dálky a 3.místo ve vytrvalostním běhu)

Anežka Elli Dobešová z 1. ročníku

(2. místo ve skoku do dálky a 3. místo ve sprintu)

David Kolařík z 1. ročníku

(2. místo ve skoku do dálky a 3. místo ve sprintu)

Zdenek Žáček z 1. ročníku

(2. místo ve vytrvalostním běhu a 3. místo ve skoku do dálky)

Lucie Fiedorová

(1. místo ve skoku do dálky)

Kryštof Škarek z 2. ročníku

(1. místo ve vytrvalostním běhu)

Kristýna Chovancová z 1. ročníku

(2. místo v hodu kriketovým míčkem)

Daniel Petrů z 2. ročníku

(3. místo ve vytrvalostním běhu)

Společný tým žáků ZŠ Sehradice a ZŠ Slopné vybojoval krásné 2. místo ve fotbalovém turnaji.

Vítězům gratulujeme!!!

 

 

 

Výtvarná soutěž vyhlášená Nadací Jana Pivečky ve Slavičíně už zná své vítěze!

Z naší školy se porotě líbila práce Natálie Tvarůžkové z 1. ročníku

a práce Vanesy Máčalíkové z 2. ročníku.

Ceny budou našim žákyním slavnostně předány 28. června v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně.

Gratulujeme!!!

 

 

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ  ZVLÁŠTNÍHO  ZÁPISU  DO PŘEDŠKOLNÍHO  VZDĚLÁVÁNÍ  VE  ŠKOLNÍM ROCE  2022-23 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022-23 згідно з § 2 Закону No 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» - освіта)


Ředitel školy  /Директор школи/ Základní škola a Mateřská škola Slopné, okres Zlín, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022-23: 22.6.2022, od 10 do 14 hodin.

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно  до § 2 Закону No 67/2022 Зб. До дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022-23:

22 червня 2022 року з 10.00 до 14.00 год.


Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,


kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка абозапис про надання тимчасового захисту.


kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.


Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.


Termín zápisu : Дата та час запису: 22 червня 2022 року з 10.00 до 14.00 год.
Místo zápisu : Місце запису: Slopné 95, 763 23 Dolní Lhota

 

Předpokládaný počet přijímaných : Орієнтовна кількість дітей: 1


Organizace zápisu : Порядок запису:


1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022-23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let.
У 2022-23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати   до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31. 8. 2022 року досягла 5-річного віку.

3.Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)
заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (можна забрати її особисто увідповідному дитячому садку)
b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
документ, що дає право представляти дитину;
d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj.děti, které dovršily k 31. 8. 2022 5 let)
довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31. 8. 2022 р. досягли 5 років)
4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

Ve Slopném 6.6.2022                                           Mgr. Ovesný Josef, řed.školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ  ZVLÁŠTNÍHO  ZÁPISU  DO  ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2022-23  PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022-23 згідно з § 2 Закону No 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)


Ředitel školy / Директор школи/ Základní škola a Mateřská škola Slopné, okres Zlín, příspěvková organizace  oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022-23: 22. června 2022,od 10 do 14.00 hodin.
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону No 67/2022 Зб. До дошкільного навчального закладу  на навчальний рік 2022-23:

22 червня 2022 року з 10.00 до 14.00 год.


Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом.
Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu : Дата та час запису: 22 червня 2022 року з 10.00 до 14.00 год.
 

Místo zápisu : Місце запису: Slopné 95, 763 23 Dolní Lhota

Předpokládaný počet přijímaných : Орієнтовна кількість дітей: 5

 

Organizace zápisu : Порядок запису:
1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за  законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022-23 přihlásit dítě,které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
У 2022-23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати     до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31. 8. 2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.
3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:
a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)
заяву про зарахування дитини до початкової школи (можна забрати її особисто у відповідній школі)
b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
документ, що дає право представляти дитину.
4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

 

 

Ve Slopném 6.6.2022                                           Mgr. Ovesný Josef, řed.školy

 

V rámci školní družiny proběhla během minulého týdne výtvarná soutěž na téma "Moje oblíbené nebo vysněné zvíře." Této soutěže se zúčastnilo celkem 20 dětí a svého úkolu se děti zhostily velmi zodpovědně. 

Vítězové této výtvarné soutěže:

1. místo: Libor Majzlík a Matěj Minařík

2. místo: František Vlček

3. místo: Jan Fojtík

Vítězům gratulujeme a chválíme všechny, kdo se zapojili!

Na výtvarné práce všech zúčastněných dětí se můžete podívat ve fotogalerii.

 

 

Ve středu 1 . 6. 2022 jsme u nás ve škole uspořádali Den dětí. Nejdříve jsme si něco řekli o tomto dni a pak byli žáci rozděleni do týmů, ve kterých pracovali celý den. Každý tým měl svou barvu, dostal mapu a po přesunu na hřiště hledal podle zadání obálky, kde se nacházelo zadání  jednotlivých úkolů. Těchto úkolů bylo celkem pět a byly prokládány dalšími týmovými soutěžemi. Úkoly byly velmi různorodé - kvíz, čtení s porozuměním, zdravověda, skládání obrázku. Důležitá byla spolupráce dětí v týmu. Mezi další činnosti jsme zařadili např. hru na pozornost, turnaj ve vybíjené, střelnici apod. Za každý úkol i týmovou činnost získávali žáci malou sladkost, ale především dostávaly týmy body, které se v závěru dne sečetly a vyhlásili jsme pořadí týmů. Den dětí se nám vydařil a už se budeme těšit na nějakou příští akci.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

V úterý 31. května 2022 jsme jeli spolu se ZŠ Sehradice na školní výlet. Naším cílem bylo tentokrát Kovozoo ve Starém Městě u Uherského Hradiště a také plavba na lodi po řece Moravě.

V Kovozoo jsme si prohlédli různá kovová zvířata i různé staré věci a stroje, ale také jsme jeli vláčkem. Při cestě vláčkem jsme se dověděli spoustu informací o recyklaci kovového odpadu a z oken vláčku jsme různé stroje a zařízení mohli vidět na vlastní oči. Dalším zajímavým zastavením byla kovárna - zde nám paní kovářka nejdříve přiblížila toto řemeslo, ukázala nám práci se žhavým železem a pak si každý z žáků mohl tuto práci vyzkoušet a společně vykovat hřebík nebo skobu. Po zakoupení suvenýrů a různých dobrot jsme autobusem přejeli k přístavišti do Spytihněvi, kde pro nás již byla připravená loď Morava. Na lodi jsme nejdříve pluli přes plavební komoru na Baťův kanál. Pak jsme se opět přes plavební komoru vrátili a pokračovali v plavbě na řece Moravě až k Napajedlům a pak zpět do Spytihněvi. Unavení, ale plní nových zážitků, jsme se vraceli domů. Výlet se nám vydařil.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

V pátek 13. května 2022 proběhl na hřišti ve Slopném projektový den "Hasiči", který pro žáky naší školy a děti ze školky uspořádali hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů Slopné.

Nejdříve si žáci prohlédli hasičské auto, stříkačku a také různé oblečení a vybavení hasičů. Poté se žáci rozcvičili a byli rozděleni do dvou družstev. V těchto družstvech pak děti soutěžily na stanovištích, např. běhaly slalom, házely na cíl, kopaly míč do branky, skákaly v pytlích, přetahovaly se lanem atd. Na závěr projektového dne si žáci vyzkoušeli stříkání na cíl - proudem vody shazovali láhve naplněné vodou.

Projektový den se nám vydařil a už se budeme těšit na nějaký příští.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

V pátek 29. dubna 2022 proběhl na naší škole projektový den "Včely". Toto téma jsme vybrali záměrně v souvislosti s nedávným Dnem Země.

Přednášku o včelách nám přednesl pan Pavel Bařinka ze Štítné nad Vláří, který se včelařství věnuje celý svůj život. Žákům povídal spoustu nových informací o včelách a včelařství, přinesl jim ukázat také různé pomůcky včelaře - speciální oblek, kuklu, dýmák, rámky a také  různé nástroje. Nejzajímavější však pro žáky byla ukázka života včel v proskleném úlu. Tuto interaktivní přednášku jsme zakončili ochutnávkou medu.

Po krátké přestávce pak žáci pokračovali ve společném tvoření. Každý žák si z papíru vytvořil včelu, kterou si pak nalepil na společně připravený papír.

V další části se žáci rozdělili do 4 týmů, v kterých plnili různé úkoly na stanovištích. Na prvním stanovišti vyplňovali kvíz o včelách, na druhém stanovišti hledali přírodniny podle přesného zadání, na třetím stanovišti si zopakovali, jakým způsobem třídíme odpad a na čtvrtém stanovišti luštili křížovku podle jasných indicií. Na závěr jsme týmové snažení vyhodnotili.

Projektový den se nám vydařil a snad si i díky němu budeme více uvědomovat důležitost včel v přírodě a budeme se je snažit chránit.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

V pondělí 25. dubna 2022 navštívila naši školu pracovnice Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně, aby vyhlásila výtvarnou soutěž. Této soutěže se pravidelně účastní žáci z 13 malých škol v okolí města Slavičína.

Letošní téma výtvarné soutěž zní: Moje nejkrásnější roční období.

Žáci budou své práce do soutěže tvořit v rámci hodin výtvarné výchovy.

Na konci května práce odevzdáme, ty posoudí odborná porota a pokud bude někdo z našich žáků oceněn, zúčastní se na konci června slavnostního předávání cen v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně.

Těšíme se na krásné výtvarné práce našich žáků.

 

Zápis do MŠ Slopné

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května do 16. května 2022.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě.

Žádost  je možné doručit následujícími způsoby v termínu od 2.5. – do 16.5. 2022:
1. do datové schránky školy (yt2mhja)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!) - zsslop@zlinedu.cz
3. poštou – ZŠ a MŠ Slopné, 763 23 Slopné 95
4. podáním přímo učitelkám do MŠ – doporučuji


Žádost je ke stažení na internetových stránkách školy https://zsslopne.estranky.cz. V sekci „Dokumenty“

Lze ji také vyzvednout v ZŠ a MŠ Slopné.

Bližší informace u ředitele školy na tel. 577138854

 

Doložení řádného očkování dítěte

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzení praktického lékaře. Potvrzení na žádost vydá dětský lékař. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na nástěnce MŠ a internetových stránkách školy od 20.5.2022

 

 

 

Od začátku února až do 12. dubna probíhal plavecký výcvik žáků naší školy v Městské plovárně Luhačovice. V úterý 5. dubna 2022 se uskutečnily v rámci tohoto výcviku plavecké závody.

Vítězové 1. ročníku:

1. místo: Anežka Elli Dobešová

2. místo: Libor Majzlík

3. místo: Amálie Žáčková

 

Vítězové 2. ročníku:

1. místo: Lenka Latináková

2. místo: Jan Fojtík

3. místo: Dominik Dubec

Vítězům gratulujeme!!!

Všichni žáci dostali také "mokré vysvědčení", kde byly oceněny jejich pokroky.

 

 

V pátek 8.dubna 2022 jsme uspořádali na naší škole projektový den "Velikonoce".

Na začátku se žáci rozdělili do týmů, ve kterých v první části dnešního dne pracovali. Nejdříve jsme si povídali o Velikonocích a speciálně o jednotlivých dnech ve velikonočním týdnu. Aby si tyto názvy i jejich původ žáci lépe zapamatovali, navštívili 5 stanovišť, kde se dozvěděli spoustu informací a také plnili zadané úkoly. Pak si vytvořili soubor vajíček z papíru, která jim tyto dny mohou připomínat.

V druhé části projektového dne jsme tvořili velikonoční dekorace - velikonoční zajíce ze špalků dřeva nebo velikonoční věnce.

Projektový den se nám vydařil a myslím si, že jsme si ho všichni užili.

 

V pátek 25. března 2022 proběhlo vyhlášení výsledků hasičské výtvarné soutěže.

Vítězové 1. ročníku:

1. místo: Lucie Fiedorová

2. místo: Libor Majzlík

3. místo: Matěj Minařík

4. místo: Amálie Žáčková

5. místo: Kristýna Chovancová

 

Vítězové 2. ročníku:

1. místo: Kryštof Škarek

2. místo: Lenka Latináková

3. místo: Daniel Petrů

4. místo: Natálie Majzlíková

5. místo: Vanesa Máčalíková

Vítězům gratulujeme !!!

 

 

V pátek 11. března 2022 proběhla na naší škole pěvecká soutěž "Slopenský zpěváček lidových písní".

Žáci soutěžili v rámci svého ročníku.

Vítězové 1. ročníku:

1. místo: Matěj Minařík

2. místo: Tadeáš Drga

3. místo: Lucie Fiedorová a Erik Maňas

 

Vítězové 2. ročníku:

1. místo: Vanesa Máčalíková

2. místo: Natálie Majzlíková

3. místo: Jan Fojtík a Lenka Latináková

Vítězům gratulujeme!!!

 

 

Ve středu 9. března 2022 proběhlo v Městské knihovně Luhačovice okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovali žáci Dominik Dubec a Kryštof Škarek. Oba podali v soutěži velmi dobré výkony, ale kvůli velké konkurenci se nakonec neumístili. 

Děkujeme těmto žákům za reprezentaci naší školy.

 

 

 

Ve středu 2. března proběhl v 1. třídě Turnaj ve skládání slov z papírových písmen. 

Nejdříve sami žáci vylosovali spolužáky, kteří budou skládat proti sobě.

Z těchto dvojic pak vítězové postoupili do semifinále a pak do finále (viz fotogalerie).

Vítězové turnaje:

1. místo: David Kolařík

2. místo: Roman Plášek

3. místo: Matěj Minařík

4. místo: Erik Maňas

5. místo: Adam Plášek a Zdeněk Žáček

6. místo: Lucie Fiedorová a Libor Majzlík

7. místo: Anežka Elli Dobešová, Tadeáš Drga, Kristýna Chovancová a Amálie Žáčková.

Vítězům gratulujeme!!!

 

 

 

 
 
Ve středu 2. února 2022 proběhla na naší škole recitační soutěž.
Žáci soutěžili v rámci svého ročníku. 
Vítězové 1. ročníku:
1. místo: Matěj Minařík
2. místo: Natálie Tvarůžková
3. místo: Tadeáš Drga
 
Vítězové 2. ročníku:
1. místo: Dominik Dubec
2. místo: Kryštof Škarek
3. místo: Natálie Majzlíková
 
Vítězům gratulujeme!!!
 
Žáci 2. ročníku Dominik Dubec a Kryštof Škarek budou naši školu reprezentovat v okrskovém kole recitační soutěže v Luhačovicích, které se má uskutečnit v březnu.
 

 

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik žáků v Městské plovárně v Luhačovicích začne v úterý 1. února 2022 a bude probíhat každé úterý po dobu 10 týdnů (kromě úterý 8. února, kdy jsou jarní prázdniny). Žáky bude tam i zpět vozit zvláštní autobus. Na autobus budeme vybírat 900 Kč (za 20 lekcí plavání) – splatnost je do konce února. Při neúčasti na plavání se poměrná část nevrací.

Žáci si každé úterý vezmou pomůcky do jazyka českého a matematiky, svačinu, pití,

v samostatné tašce plavky, ručník, mýdlo a 2 sáčky (na boty a mokré plavky), drobné kapesné. U dívek, které mají dlouhé vlasy, je vhodná plavecká čepice nebo upravené vlasy – do copánků nebo minimálně do culíku. Žáci budou odjíždět na plavání asi v 9.15 hod. a zpět do školy se vrátí kolem 12.00 hod. Pak půjdou na oběd a do družiny. Během tohoto období nebudou vyučovány hodiny tělocviku, budou nahrazeny jinými předměty (upřesníme během příštího týdne).

 

V pátek 15. 10. 2021 vystoupili žáci naší školy na Besedě s důchodci, která se konala v salonku ve Slopném. Žáci seniorům zazpívali tři písně a zatančili moderní tanec. Vystoupení se žákům povedlo a senioři je odměnili hlasitým potleskem. Děkuji všem rodičům, kteří ochotně přivezli své děti na toto vystoupení. G. Pavelková

Ve středu 22.9.2021 se naši žáci zúčastnili besedy s dobrovolným hasičem Evženem Trunkátem. Kvůli nepříznivému počasí jsme se setkali v garáži hasičské techniky ve Slopném. Pan Trunkát si s dětmi nejdříve povídal o práci hasičů, o její důležitosti pro společnost a pak jim ukázal techniku a výstroj. Povídání to bylo velmi zajímavé a žáci si odnesli spoustu nových informací. Panu Trunkátovi děkujeme za ochotu, vstřícnost a budeme se těšit na nějakou další akci pořádanou hasiči.

Ve středu 8. září 2021 jsme se vydali na již tradiční výšlap na rozhlednu Doubrava nad Loučkou. Do Loučky jsme jeli autobusem a pak jsme se vydali pěšky nejdříve vesnicí a pak přes hory na rozhlednu Doubrava. Po příchodu k rozhledně jsme si odpočinuli, posvačili a koupili jsme si vstupenky. Počasí bylo nádherné a nahoře na rozhledně nás čekal krásný rozhled na všechny strany. Děti si pak mohly koupit ve stánku občerstvení nebo suvenýry a pak jsem se vydali lesem po turistické značce zpět do Slopného. Během cesty jsme se kochali krásnou přírodou, sbírali jsme houby, povídali jsme si, a tak nám cesta rychle ubíhala. V závěru cesty už byli někteří unavení, ale statečně a bez "fňukání" došli až do cíle - na slopenské hřiště, kde jsme dostali pravý turistický oběd - řízek s chlebem, oplatkem, jablkem a pitím. Výlet se nám vydařil a jen si přejeme, aby takových společných akcí mohlo být tento školní rok co nejvíce.                Mgr.Gabriela Pavelková

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021

 

Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021.

Cílem je tak primárně zamezení vzniku výraznějších ohnisek nákazy.

 

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září9. září 2021.

 

Děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků).

 

 

§Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

§Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

 

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy

 

 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
 • nesmí zpívat,
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

§Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

§ Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 

 

 

Seznam věcí, které budou potřebovat žáci 1. ročníku ZŠ Slopné:

 • přezůvky s bílou podrážkou (ne nazouváky!)
 • ručník (menší)
 • krabice papírových kapesníků

Vyučování:

 • pouzdro – v něm 3 měkké tužky (číslo 1, 2), guma, pastelky (nejlépe značka

KOH – I - NOOR trojhranné silnější 12 ks – nelámou se)

 • ořezávátko se dvěma otvory – na dvě velikosti tužek (se zásobníkem)
 • složka na písmenka - ZDE
 • podložka na skládání slov - ZDE
 • plastová uzavíratelná složka na dokumenty A4 s drukem (složka na písmenka se vloží do plastové složky – písmena se dítěti nevysypou do aktovky) - ZDE
 • vhodné jsou i plastové desky na pracovní sešity a učebnice formát A4 – v aktovce se učebnice nekrčí (na webu školy najdete odkaz) - ZDE nebo ZDE

Vše koupíte běžně v papírnictví.

Tělesná výchova:

 • tepláky
 • mikina
 • tričko s krátkým rukávem
 • botasky (na cvičení venku)
 • cvičky nebo sálová obuv (na cvičení v tělocvičně)
 • všechny věci do TV budou uloženy v pytlíku, který bude pověšen v šatně

Výtvarná výchova a pracovní činnosti:

 • vodové barvy KOH – I - NOOR
 • štětce – různé velikosti
 • ubrus na lavici
 • zástěra (starší tričko) proti ušpinění oblečení
 • voskovky 12 ks

(tyto věci si žáci vloží do kapsáře, který je pověšen na lavici žáků - kapsář zajistí škola)

Žáci v rámci balíčku dostanou stíratelnou bílou tabulku se 2 fixami, plastelínu, lepidlo, nůžky pro praváky, malý deníček na zapisování domácích úkolů, nádobka na vodu – tyto věci prosím zbytečně nekupujte !!! (prosím rodiče, kteří mají dítě leváka, aby mu koupili nůžky pro leváky!!!)

Všechny věci je nutné podepsat!

 

Případné dotazy zodpovím na e-mailu:

gpavelkova.zsslopne@seznam.cz

 

Těšíme se na Vaše děti i na naši vzájemnou spolupráci.

 

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

 

Žáci 2. ročníku budou během ŠR 2021-22 potřebovat:

Tělesná výchova: tepláky, mikina, tričko s krátkým rukávem, botasky (na cvičení venku), cvičky nebo sálovou obuv (na cvičení v tělocvičně)

Výtvarná výchova: ubrus na lavici, zástěra nebo staré tričko, vodové barvy značky KOH-I-NOOR, štětce, nádobka na vodu, pastelky, voskovky, plastelína, hadřík na štětce, černá fixa na obtahování

Pracovní činnosti:  nůžky, tuhé lepidlo

Vyučování: pero, tužky, pastelky (nejlépe trojhranné silnější značka KOH-I-NOOR 12 ks), ořezávátko se zásobníkem, guma, sešitek na zapisování úkolů (je vhodné odlepit plastovou kapsičku z úkolníčku z 1. ročníku a přilepit ji žákům do nového úkolníčku, popř. koupit kapsičku novou (stojí asi 12,- Kč) - dáváme do něj lístečky nebo peníze), fix na bílou tabulku (tabulku mají děti z minulého roku ve škole)

+ ručník, přezůvky s bílou podrážkou (ne nazouváky!), krabička papírových kapesníků

Sešity nekupujte, nakoupíme  je pro všechny žáky stejné a potom si vybereme příslušnou finanční částku. 

 

 

 

Složení pedagogického sboru pro ŠR 2021/22

Mgr. Josef Ovesný - ředitel, třídní učitel 2. roč.

Mgr. Gabriela Pavelková - učitelka, třídní učitelka 1. roč.

Mgr. Martin Polách - učitel

Bc. Monika Ovesná - vychovatelka školní družiny

Bc. Martina Bařinková - asistentka pedagoga

 

 

Cena stravenek ZŠ a MŠ Slopné od 1.9. 2021  

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 ve znění zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a jiném vzdělání, a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dle par.121 odst. 2 školského zákona.

Finanční limit na nákup potravin pro ŠR 2021-22

VĚKOVÉ SKUPINY STRÁVNÍKŮ

MŠ strávníci do 6 let

přesnídávka....8 Kč

pitný režim.....4 Kč

oběd..............20 Kč

svačinka.........8 Kč

CELKEM.....40 Kč

 

MŠ strávníci 7 - 10 let

přesnídávka ....9 Kč

pitný režim.....4 Kč

oběd..............26 Kč

svačinka........8 Kč

CELKEM.....47 Kč

 

ZŠ strávníci  7 - 10 let

oběd................26 Kč

 

ZŠ strávníci  11 - 14 let

oběd................28 Kč

 

ZŠ strávníci  15 let a více, dospělí

oběd................32 Kč

 

Slopné 1.9.2021

vedoucí školního stravování

ředitel školy

 

Seznam alergenů - zde