Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

Pátek 3. února 2023 - Pololetní prázdniny
 
 
Ve středu 1. února 2023 se v naší škole uskutečnil družinový karneval. Žáci měli připraveny krásné kostýmy a masky. Hned po obědě se naše třída proměnila v taneční a herní sál. Po úvodní promenádě masek čekaly žáky různé soutěže a hry. Za plnění úkolů dostal každý diplom a malou odměnu. Po celou dobu bylo připraveno také občerstvení. Zažili jsme spoustu legrace a celý karneval jsme si užili.
Rodičům děkujeme za zajištění masek.
Bc. Monika Ovesná
 
 

Ve středu 1. února 2023 jsme na naší škole uspořádali školní kolo recitační soutěže.

Žáci soutěžili v rámci svých tříd.

Vítězové 2. ročníku:

1. místo: Tadeáš Drga

2. místo: David Kolařík a Natálie Tvarůžková

3. místo: Libor Majzlík a Roman Plášek

 

Vítězové 3. ročníku:

1. místo: Dominik Dubec

2. místo: Lenka Latináková

3. místo: Jan Fojtík

Vítězům gratulujeme!!!

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

Upřesňující informace k lyžařskému výcviku žáků 3.ročníku 

Lyžařský kurz zahájíme v pondělí 6. února 2023 a ukončíme v pátek 10. února 2023.

V pondělí mohou přijít žáci ze Sehradic do školy v Sehradicích (nejpozději v 7.15 hod.!!!) a žáci ze Slopného přijdou do školy ve Slopném nejpozději v 7.25 hod.

Od úterý do pátku  přijedou ráno žáci ze Sehradic do školy ve Slopném (ve škole budou nejpozději v 7.25 hod.!), protože si budou nechávat ve škole lyžařské boty na vysušení.

Do školy se budeme vracet kolem 12.30 hod. Pak půjdou žáci na oběd a do družiny.

Lyže s hůlkami je potřeba mít svázány k sobě (nejlépe v lyžařském vaku), lyžáky v obalu na lyžáky nebo v nějaké sportovní tašce, ev. batohu, aby to žáci unesli.

Lyže, helmu i hůlky prosím dětem označte! 

Vybavení: seřízené lyže, hůlky, lyžáky, helma, vhodné oblečení na lyžování, lyžařské rukavice, naviják na čipovou kartu (pokud žák nemá kapsu na rukávech bundy) svačina, pití (je možné si zakoupit i v lyžařské chatě), drobné kapesné a papírové kapesníky.

Lyže si děti mohou nechat až do pátku na vleku (na vlastní nebezpečí – dosud se nic neztratilo).

 

 

Ve středu 18. ledna 2023 proběhla na naší škole pěvecká soutěž "Slopenský zpěváček lidových písní". Žáci si připravili dvě sloky libovolné lidové písně a před svými spolužáky i porotou složenou z pedagogů tuto píseň zazpívali. Letos se žáci na tuto soutěž pečlivě připravili a soutěž měla velmi dobrou úroveň.

Vítězové 2. ročníku:

1. místo: Tadeáš Drga

2. místo: Matěj Minařík a Natálie Tvarůžková

3. místo: Lucie Fiedorová a Kristýna Chovancová

Pochvalu za velký pokrok ve zpěvu i za přístup k soutěži dostali žáci David Kolařík, Erik Maňas a Adam Plášek.

Vítězové 3. ročníku:

1. místo: Natálie Majzlíková

2. místo: Vanesa Máčalíková

3. místo: Lenka Latináková

Pochvalu za velký pokrok ve zpěvu i za přístup k soutěži byla udělena Janu Fojtíkovi a Martinu Váňovi.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

Ve čtvrtek 5. ledna 2023 jsme uspořádali Novoroční besídku pro rodiče.

Žáci si pro rodiče připravili pásmo složené z vánočních koled a písní, básní a také dvě divadelní představení.

Žáci 3. ročníku nacvičili anglickou verzi pohádky "Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?" a žáci 2. ročníku dramaticky ztvárnili netradiční vánoční pohádku "Jak Vánoce byly málem na blátě". 

Myslím si, že se vystoupení žákům povedlo a všichni, kdo se besídky zúčastnili, strávili příjemný podvečer.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

 

 

V pátek 16. prosince 2022 jsme na naší škole uspořádali projektový den "Vánoce".

Nejdříve jsme s žáky pekli perníky. Žáci se rozdělili do skupin, sami rozvalovali těsto a vykrajovali perníky. Paní kuchařka nám pak pomohla s jejich upečením ve školní kuchyni. Perníčky se nám povedly a žákům velmi chutnaly. 

Po svačinové přestávce jsme začali s výrobou vánočních svícnů. Žáci si přinesli větvičky, ozdoby i drobné dekorace, z kterých si vytvořili svícen. Každý žák tvoření pojal jiným způsobem, takže vznikly opravdu originální výrobky, ze kterých měli žáci velkou radost. 

Dnešní projektový den se nám vydařil. Radost nám kazila pouze skutečnost, že mnoho žáků chybělo kvůli nemoci. I přesto jsme na ně při tvoření mysleli.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

V pondělí 12. prosince 2022 navštívili naši školu pracovníci ZOO Lešná, aby seznámili naše žáky s různými zajímavostmi ze života zvířat. Beseda to byla velmi zajímavá.

Nejdříve žákům povídali o ZOO Lešná a o rozdělení zvířat podle kontinentů. Na základě prezentace obrázků zvířat žáci museli napsat všechny živočichy, které si z prezentace zapamatovali. K velkému překvapení našich hostů dali naši žáci dohromady všech dvacet živočichů z prezentace.

Poté pracovníci žákům povídali různé zajímavosti o jednotlivých živočiších - např. o rejnocích, slonovi, nosorožci, tygrovi, pštrosovi a dalších. Pro naše žáky však bylo nejzajímavější to, že mohli na vlastní oči vidět a mohli  se i dotknout vycpaného rejnoka, želvího krunýře, rohu nosorožce, per papouška, lebky aligátora, kopyta zebry či sloního klu.

Beseda byla velmi poutavá a žáky bavila. Dozvěděli se mnoho nových informací, které pak mohou využít v hodinách prvouky a později přírodovědy. 

Budeme se těšit na další besedu nebo na návštěvu ZOO Lešná.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

Ve středu 2. listopadu 2022 jsme na naší škole uspořádali projektový den "Dušičky". Nejdříve jsme si s žáky povídali o svátku Halloween a o památce na zemřelé - lidově o "Dušičkách". Seznámili jsme se s jejich původem, historií nebo způsobem slavení. Žáci pak uvažovali a pomocí myšlenkové mapy na tabuli zachytili, co může být dobré na obou těchto svátcích. Na závěr tohoto povídání jsme hlasovali, který svátek koho více baví. Toto hlasování dopadlo 8 : 14 ve prospěch svátku "Dušičky". Když jsme pak hlasovali o větší důležitosti těchto svátků, dopadlo hlasování jednoznačně 0: 22 ve prospěch svátku "Dušičky".

Poté žáci vyslechli příběh, ve kterém se ztratila kouzelná dýně. Bylo označeno pět podezřelých a žáci, kteří byli rozdělení do 4 skupin, měli vyšetřit, který z podezřelých má alibi a tímto způsobem najít pachatele. Díky skvělé práci skupin jsme společně odhalili zloděje dýně a společně jsme se zamýšleli, proč asi tento zloděj kouzelnou dýni ukradl.

Po krátké přestávce jsme se šli proběhnout ven a zahráli jsme si několik her. Po příchodu do třídy žáci společně hráli pexeso, při kterém se seznámili s několika anglickými slovíčky souvisejícími se svátkem Halloween. Následně se žáci rozdělili do dvojic a pracovali společně na svém úkolu, který pak prezentovali ostatním.

Projektový den pokračoval i v tělocviku, kde hráli žáci různé "strašidelné" hry a žáky 3. ročníku provázely zmíněné svátky také ve čtení.

Projektový den se nám vydařil. Žáci se dozvěděli mnoho nových informací, použili spoustu svých znalostí z různých předmětů k odhalení zloděje a také se učili spolupracovat ve skupině nebo ve dvojici. Už teď se budeme těšit  na nějaké příští dobrodružství.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

V pátek 14. října 2022 proběhla v salonku ve Slopném Beseda pro důchodce, na kterém předvedli své vystoupení i žáci naší školy. Pro místní seniory jsme si připravili tři písně a také taneční vystoupení na melodie z jejich mládí. Žáci se velmi snažili, vše se nám povedlo a žáci sklidili obrovský potlesk. Na závěr žáci rozdali účastníkům srdce z keramiky, která sami vyráběli. 

Děkuji všem rodičům, kteří přivezli a odvezli své děti na toto vystoupení.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

Ve čtvrtek 8. září 2022 jsme se vydali na již tradiční výšlap na rozhlednu Doubrava nad Loučkou. Do Loučky jsme jeli autobusem a potom jsme lesem vystoupali nahoru k rozhledně. Nahoru až na rozhlednu tento rok vystoupalo 12 odvážlivců, kteří se kochali krásným okolím. Nemohli jsme se zde však zdržet moc dlouho, protože zde foukal silný vítr. Do Slopného jsme pak došli lesem po turistické značce. Cestou jsme hledali houby a musím říct, že některým žákům se podařilo najít opravdu krásné hříbky. Na hřišti ve Slopném na nás čekal pravý turistický oběd - řízek s chlebem. Všichni výšlap bez problémů zvládli a myslím, že jsme si to všichni užili.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

Cena stravenek ZŠ a MŠ Slopné od 1. 9. 2022  

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 ve znění zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a jiném vzdělání, a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dle par.121 odst. 2 školského zákona.

Finanční limit na nákup potravin pro ŠR 2022 - 23

VĚKOVÉ SKUPINY STRÁVNÍKŮ

MŠ strávníci do 6 let

přesnídávka.... 11,- Kč

pitný režim..... 5,- Kč

oběd.............. 24,- Kč

svačinka......... 10,- Kč

CELKEM..... 50,- Kč

 

MŠ strávníci 7 - 10 let

přesnídávka .... 11,- Kč

pitný režim..... 5,- Kč

oběd.............. 32,- Kč

svačinka........ 10,- Kč

CELKEM..... 58,- Kč

 

ZŠ strávníci  7 - 10 let

oběd................ 32,- Kč

 

ZŠ strávníci  11 - 14 let

oběd................ 34,- Kč

 

ZŠ strávníci  15 let a více, dospělí

oběd................ 38,- Kč

 

Slopné 1. 9. 2022

vedoucí školního stravování

ředitel školy

 

Seznam alergenů - Seznam alergenů.pdf

 

Zahájení školního roku 2022 - 23

Ředitelství ZŠ a MŠ Slopné oznamuje, že pravidelné vyučování ve školním roce 2022 - 23 začne ve čtvrtek 1. září v 7,40 hod. Do školy ve Slopném budou chodit žáci 2. a 3. ročníku.

Pravidelné vyučování v ZŠ a MŠ Sehradice začíná také ve čtvrtek 1. září v 7,30 hod. Školu v Sehradicích budou navštěvovat žáci 1., 4. a 5.ročníku.

Žáci si přinesou přezůvky a psací potřeby.

Tento den bude zároveň zahájen v 6,30 hod. provoz v obou mateřských školách.

Slopné 24. 8. 2022

Mgr. Josef Ovesný

 

Žáci 2. a 3. ročníku budou během ŠR 2022-23 potřebovat:

Tělesná výchova: tepláky, mikina, tričko s krátkým rukávem, botasky (na cvičení venku), cvičky nebo sálovou obuv (na cvičení v tělocvičně)

Výtvarná výchova: ubrus na lavici, zástěra nebo staré tričko, vodové barvy značky KOH-I-NOOR, štětce, nádobka na vodu, pastelky, voskovky, plastelína, hadřík na štětce, černá fixa na obtahování

Pracovní činnosti:  nůžky, tuhé lepidlo

Vyučování: pero, tužky, pastelky (nejlépe trojhranné silnější značka KOH-I-NOOR 12 ks), ořezávátko se zásobníkem, guma, sešitek na zapisování úkolů (je vhodné odlepit plastovou kapsičku z úkolníčku z předchozího ročníku a přilepit ji žákům do nového úkolníčku, popř. koupit kapsičku novou (stojí asi 12,- Kč) - dáváme do něj lístečky nebo peníze), bílou tabulkufix na bílou tabulku + hadřík

+ ručník, přezůvky s bílou podrážkou (ne nazouváky!), krabička papírových kapesníků

Vše je nutné podepsat!!!

Sešity nekupujte, nakoupíme  je pro všechny žáky stejné a potom si vybereme příslušnou finanční částku. 

 

 

 

Složení pedagogického sboru pro ŠR 2022/23

Mgr. Josef Ovesný - ředitel, třídní učitel 3. roč.

Mgr. Gabriela Pavelková - učitelka, třídní učitelka 2. roč.

Mgr. et Mgr. Martin Polách - učitel

Bc. Monika Ovesná - vychovatelka školní družiny

Bc. Martina Bařinková - asistentka pedagoga