Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

Informace o testování žáků platné od 3. ledna 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

1.  v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

 2. od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

3. !!! nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci !!!

4. v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

5. I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

 

 

 

 

V pátek 15. 10. 2021 vystoupili žáci naší školy na Besedě s důchodci, která se konala v salonku ve Slopném. Žáci seniorům zazpívali tři písně a zatančili moderní tanec. Vystoupení se žákům povedlo a senioři je odměnili hlasitým potleskem. Děkuji všem rodičům, kteří ochotně přivezli své děti na toto vystoupení. G. Pavelková

Ve středu 22.9.2021 se naši žáci zúčastnili besedy s dobrovolným hasičem Evženem Trunkátem. Kvůli nepříznivému počasí jsme se setkali v garáži hasičské techniky ve Slopném. Pan Trunkát si s dětmi nejdříve povídal o práci hasičů, o její důležitosti pro společnost a pak jim ukázal techniku a výstroj. Povídání to bylo velmi zajímavé a žáci si odnesli spoustu nových informací. Panu Trunkátovi děkujeme za ochotu, vstřícnost a budeme se těšit na nějakou další akci pořádanou hasiči.

Ve středu 8. září 2021 jsme se vydali na již tradiční výšlap na rozhlednu Doubrava nad Loučkou. Do Loučky jsme jeli autobusem a pak jsme se vydali pěšky nejdříve vesnicí a pak přes hory na rozhlednu Doubrava. Po příchodu k rozhledně jsme si odpočinuli, posvačili a koupili jsme si vstupenky. Počasí bylo nádherné a nahoře na rozhledně nás čekal krásný rozhled na všechny strany. Děti si pak mohly koupit ve stánku občerstvení nebo suvenýry a pak jsem se vydali lesem po turistické značce zpět do Slopného. Během cesty jsme se kochali krásnou přírodou, sbírali jsme houby, povídali jsme si, a tak nám cesta rychle ubíhala. V závěru cesty už byli někteří unavení, ale statečně a bez "fňukání" došli až do cíle - na slopenské hřiště, kde jsme dostali pravý turistický oběd - řízek s chlebem, oplatkem, jablkem a pitím. Výlet se nám vydařil a jen si přejeme, aby takových společných akcí mohlo být tento školní rok co nejvíce.                Mgr.Gabriela Pavelková

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021

 

Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021.

Cílem je tak primárně zamezení vzniku výraznějších ohnisek nákazy.

 

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září9. září 2021.

 

Děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků).

 

 

§Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

§Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

 

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy

 

 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
 • nesmí zpívat,
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

§Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

§ Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 

 

 

Seznam věcí, které budou potřebovat žáci 1. ročníku ZŠ Slopné:

 • přezůvky s bílou podrážkou (ne nazouváky!)
 • ručník (menší)
 • krabice papírových kapesníků

Vyučování:

 • pouzdro – v něm 3 měkké tužky (číslo 1, 2), guma, pastelky (nejlépe značka

KOH – I - NOOR trojhranné silnější 12 ks – nelámou se)

 • ořezávátko se dvěma otvory – na dvě velikosti tužek (se zásobníkem)
 • složka na písmenka - ZDE
 • podložka na skládání slov - ZDE
 • plastová uzavíratelná složka na dokumenty A4 s drukem (složka na písmenka se vloží do plastové složky – písmena se dítěti nevysypou do aktovky) - ZDE
 • vhodné jsou i plastové desky na pracovní sešity a učebnice formát A4 – v aktovce se učebnice nekrčí (na webu školy najdete odkaz) - ZDE nebo ZDE

Vše koupíte běžně v papírnictví.

Tělesná výchova:

 • tepláky
 • mikina
 • tričko s krátkým rukávem
 • botasky (na cvičení venku)
 • cvičky nebo sálová obuv (na cvičení v tělocvičně)
 • všechny věci do TV budou uloženy v pytlíku, který bude pověšen v šatně

Výtvarná výchova a pracovní činnosti:

 • vodové barvy KOH – I - NOOR
 • štětce – různé velikosti
 • ubrus na lavici
 • zástěra (starší tričko) proti ušpinění oblečení
 • voskovky 12 ks

(tyto věci si žáci vloží do kapsáře, který je pověšen na lavici žáků - kapsář zajistí škola)

Žáci v rámci balíčku dostanou stíratelnou bílou tabulku se 2 fixami, plastelínu, lepidlo, nůžky pro praváky, malý deníček na zapisování domácích úkolů, nádobka na vodu – tyto věci prosím zbytečně nekupujte !!! (prosím rodiče, kteří mají dítě leváka, aby mu koupili nůžky pro leváky!!!)

Všechny věci je nutné podepsat!

 

Případné dotazy zodpovím na e-mailu:

gpavelkova.zsslopne@seznam.cz

 

Těšíme se na Vaše děti i na naši vzájemnou spolupráci.

 

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

 

Žáci 2. ročníku budou během ŠR 2021-22 potřebovat:

Tělesná výchova: tepláky, mikina, tričko s krátkým rukávem, botasky (na cvičení venku), cvičky nebo sálovou obuv (na cvičení v tělocvičně)

Výtvarná výchova: ubrus na lavici, zástěra nebo staré tričko, vodové barvy značky KOH-I-NOOR, štětce, nádobka na vodu, pastelky, voskovky, plastelína, hadřík na štětce, černá fixa na obtahování

Pracovní činnosti:  nůžky, tuhé lepidlo

Vyučování: pero, tužky, pastelky (nejlépe trojhranné silnější značka KOH-I-NOOR 12 ks), ořezávátko se zásobníkem, guma, sešitek na zapisování úkolů (je vhodné odlepit plastovou kapsičku z úkolníčku z 1. ročníku a přilepit ji žákům do nového úkolníčku, popř. koupit kapsičku novou (stojí asi 12,- Kč) - dáváme do něj lístečky nebo peníze), fix na bílou tabulku (tabulku mají děti z minulého roku ve škole)

+ ručník, přezůvky s bílou podrážkou (ne nazouváky!), krabička papírových kapesníků

Sešity nekupujte, nakoupíme  je pro všechny žáky stejné a potom si vybereme příslušnou finanční částku. 

 

 

 

Složení pedagogického sboru pro ŠR 2021/22

Mgr. Josef Ovesný - ředitel, třídní učitel 2. roč.

Mgr. Gabriela Pavelková - učitelka, třídní učitelka 1. roč.

Mgr. Martin Polách - učitel

Bc. Monika Ovesná - vychovatelka školní družiny

Bc. Martina Bařinková - asistentka pedagoga

 

 

Cena stravenek ZŠ a MŠ Slopné od 1.9. 2021  

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 ve znění zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a jiném vzdělání, a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dle par.121 odst. 2 školského zákona.

Finanční limit na nákup potravin pro ŠR 2021-22

VĚKOVÉ SKUPINY STRÁVNÍKŮ

MŠ strávníci do 6 let

přesnídávka....8 Kč

pitný režim.....4 Kč

oběd..............20 Kč

svačinka.........8 Kč

CELKEM.....40 Kč

 

MŠ strávníci 7 - 10 let

přesnídávka ....9 Kč

pitný režim.....4 Kč

oběd..............26 Kč

svačinka........8 Kč

CELKEM.....47 Kč

 

ZŠ strávníci  7 - 10 let

oběd................26 Kč

 

ZŠ strávníci  11 - 14 let

oběd................28 Kč

 

ZŠ strávníci  15 let a více, dospělí

oběd................32 Kč

 

Slopné 1.9.2021

vedoucí školního stravování

ředitel školy

 

Seznam alergenů - zde