Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

HRAVĚ ZÁCHRANÁŘEM ZLÍN

V úterý 23. dubna 2024 se žáci naší školy zúčastnili akce Hravě záchranářem ve Zlíně, kterou pořádá Zlínský kraj ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Žáci během dopoledne navštívili osm stanovišť, kde se dozvěděli, a také si prakticky vyzkoušeli, spoustu zajímavých věcí, např. první pomoc, bezpečnost při rozdělávání ohně, bezpečnost na silnici nebo jak se zachovat v různých krizových situacích. Na jednom ze stanovišť si žáci vyzkoušeli jízdu na mini dopravním hřišti a také si mohli prohlédnout techniku integrovaného záchranného systému - sanitku, vozidlo hasičů, policejní vozidlo, motorku i policejní vozidlo s kamerami. Pevně věříme, že nově nabyté vědomosti žáci zúročí v hodinách prvouky nebo přírodovědy, ale především v praktickém životě.

 

 

POSTUP MEZI NEJ ZPĚVÁČKY MORAVY A SLEZSKA

V neděli, 21.4.2024, se žákyně naší školy, Anna Marie Stará (4. ročník), zúčastnila postupové přehlídky nejlepších zpěváčků Valašska 2024, která se konala na Vsetíně. Děti v hlavní kategorii (od 10 do 15 let) předvedly výborné a vyrovnané výkony a všichni přítomní si užili krásný koncert 32 zpěváčků. Do dalšího postupového kola se však probojovalo jen 6 nejlepších zpěváčků.  A mezi tyto zpěváčky patří i Anička. 
ZŠ bude reprezentovat 25.5.2024 v Moravsko-Slezském zemském kole národní soutěže dětských zpěváčků lidových písní - Děti a píseň 2024.

V Janíkově stodole (Národní muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm) si zazpívá za doprovodu Brněnského orchestru lidových nástrojů (BROLN).

Gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci. 

img_2779.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí žáci, vážení rodiče… Skončila výuka plavání a od pondělí se vracíme k původnímu rozvrhu. Prosím, nezapomeňte si věci do TV.

 

DEN ZEMĚ 2024

Jako každý rok jsme na škole uspořádali tematický den - Den Země.

Den Země je každoroční akcí, která se koná 22. dubna a jejímž cílem je podpořit ochranu životního prostředí.  Poprvé se konal 22. dubna 1970, nyní zahrnuje širokou škálu akcí, které celosvětově koordinuje EARTHDAY.ORG (dříve Earth Day Network). Do akcí se zapojuje přibližně 1 miliarda lidí ve více než 193 zemích. Od roku 1990 se tento svátek slaví i v České republice. ZAJÍMAVOST: V roce 2025 bude 55. výročí Dne Země.

Letos byl pro žáky připraven kvíz s číselnými zajímavostmi. Po něm jsme naší planetě gratulovali prostřednictvím dramatických scének ve dvojicích. U scének jsme opět procvičili spolupráci, vystupování před kolektivem či využití, mobilizaci kreativních nápadů. Scénky byly poučné a zároveň zde nechyběl humor a smích. 

Po svačině jsme vyšli ven, na školní zahradu. Zde byla pro žáky připravena šifrovaná běhavá tajenka. Žáci přistoupili k nelehkému úkolu s nasazením (jak fyzickým, tak také zapojili přemýšlení, vědomosti a dovednosti). Malou odměnu za rychlost a správné řešení získaly tři dívky: Anna Marie Stará, Natálie Majzlíková a Natálie Tvarůžková. Poté nás již čekala hlavní ekologická aktivita, sběr odpadu v části vesnice.

Po návratu z úspěšného sběru jsme se společně popasovali s výzvou v podobě tvorby kooperativního obrázku, který zachycoval možnosti pomoci planetě z pohledu každého člověka.

Co nás čeká příští školní rok?... 

img_2606.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCH VÝPRAVY ZŠ A MŠ SLOPNÉ + ZŠ A MŠ SEHRADICE

Žáci 5. ročníku ZŠ Sehradice se dne 17.4.2024 zúčastnili tradičního Sportovního dopoledne v ZŠ a MŠ Újezd. V rámci tohoto ročníku draftovali do týmu na výpomoc i některé čtvrťáky, Lenku Latinákovou, Angelinu Sikorskou, Kryštofa Škarka, Daniela Petrů a Dominika Dubce. Letos počasí nepřálo, a proto se disciplíny atletického trojboje a zápolení ve vybíjené uskutečnily v tělocvičně.

8. ročník atletického trojboje, O pohár ředitelky školy, pro naši výpravu nakonec skončil vítězně. Do školy si žáci odvezli putovní pohár. 

Děkujeme žákům za reprezentaci škol a chválíme spolupráci čtvrťáků a páťáků.

61dbe06f-c7c2-4819-ae01-eda070b320e2.jpeg

 

OKRESNÍ KOLO VÝTVARNÉ SOUTĚŽE POODM 2024

Gratulujeme žákyni Angelině Sikorske (4. ročník) k úspěchu v navazujícím okresním kole VV soutěže (2. místo) pořádané hasiči - Požární ochrana očima dětí a mládeže. Žákyně postupuje do krajského kola, které proběhne 23. dubna 2024.

 

PLAVECKÝ VÝCVIK

Od 30. ledna 2024 absolvovali žáci naší školy plavecký výcvik v Městské plovárně Luhačovice. Během dvaceti plaveckých lekcí se žáci hravou formou zdokonalili v plavecké technice - každý podle svých schopností.

V úterý 9. dubna 2024 proběhly plavecké závody, kdy žáci soutěžili v rámci svých tříd.

V úterý 16. dubna 2024 jsme plavecký výcvik ukončili a žákům bylo rozdáno "mokré vysvědčení".

Vítězové plaveckých závodů:

3. ročník:

1. místo: Zdenek Žáček

2. místo: Natálie Tvarůžková

3. místo: Libor Majzlík

4. ročník:

1. místo: Lenka Latináková

2. místo: Jan Fojtík

3. místo: Angelina Sikorska

Gratulujeme!!!

 

 

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DO MŠ SLOPNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 - 2025

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května do 16. května 2024.


Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě.

 Žádost  je možné doručit následujícími způsoby v termínu od 2.5. – do 16.5. 2024
1. do datové schránky školy
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!) - zsslop@zlinedu.cz
3. poštou – ZŠ a MŠ Slopné, 763 23 Slopné 95
4. podáním přímo učitelkám do MŠ – doporučuji

Žádost bude ke stažení na internetových stránkách školy https://zsslopne.estranky.cz v sekci „Dokumenty“.

Lze ji také vyzvednout v ZŠ a MŠ Slopné.
Bližší informace u ředitele školy na tel. 577138854

Doložení řádného očkování dítěte

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického lékaře. Potvrzení na žádost vydá dětský lékař. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na nástěnce MŠ a internetových stránkách školy od 21.5.2024.

     Slopné 15. 4. 2024  

Ovesný Josef, ředitel školy

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V pondělí 8. dubna 2024 v době od 14.00 - 16.00 hod. se uskuteční v ZŠ Slopné třídní schůzky ve formě individuálních konzultací s vyučujícími.

Pokud by se někdo těchto schůzek nemohl zúčastnit, může po předchozí domluvě přijít jindy.

 

img_1346.jpeg

MATEMATICKÝ KLOKAN 2024

V pátek 22.3.2024 se žáci naší školy zúčastnili matematicko - logické soutěže Matematický klokan. 

Nejlepší řešitelé:

3. ročník:

Lucie Fiedorová

4. ročník:

Angelina Sikorska

Gratulujeme!!!

 

2 RECITÁTOŘI NA OKRESNÍM KOLE

 • Dne 18. 3. 2024 se v Napajedlích konalo okresní kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů. Účast si v okrskových kolech vybojovali hned dva naši žáci. 
 • Tadeáš Drga (3. třída) a Anna Marie Stará (4. třída) se po nedělní přehlídce zpěváčků vydali na další reprezentační výlet, na okresní kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů. Žáci museli projít školním i okrskovým kolem, vybojovat postupová místa ve svých kategoriích. 

  V každé ze čtyř kategorií přednášelo 14 recitátorů. Porotci, ale i všichni přítomní se shodli, že letos byla v dílčích kategorií po delší době opravdu velká konkurence. Mohli jsme sledovat řadu kvalitních přednesů. I přesto z každé kategorie byla jen dvě postupová místa do krajského finále.

  Tadeáš si vysloužil velkou podporu přítomných recitátorů v I. a II. kategorii či paní učitelek z dalších škol, byl to "recitátor - sympaťák č.1".

  Anna svým výkonem vybojovala 1. místo a postup do krajského kola soutěžní přehlídky v II. kategorii (žáků 4. a 5. ročníku ZŠ).

  Oběma žákům patří velká pochvala za vynikající přípravu, píli při trénování i recitační výkony.

  Po soutěži jsme stihli navštívit tamní cukrárnu. Následně, ve Zlíně, jsme si prošli historické centrum, ukázali jsme si zajímavé budovy a sochy krajského města. Stihli jsme i návštěvu hřiště v parku. S úsměvem na rtech jsme poté ve zdraví přijeli zpátky do naší školy.

  Aničce držíme palce do krajského finále,  které se uskuteční 23. dubna v ZUŠ Uherský Brod.

  img_0824.jpeg

VELKÝ ÚSPĚCH NAŠICH ZPĚVÁČKŮ

Březnovou neděli, 17.3.2024, bylo z Valašských Klobouk slyšet mnoho pěkných melodií a dětských hlasů. Tradiční přehlídky nejlepších zpěváčků Valašskoklobucka se zúčastnili i naši žáci.

Zaujali muziku, porotu i diváky. Anna Marie Stará si navíc v hlavní kategorii zajistila postup a byla vyhlášena mezi šesti nejlepšími zpěváčky. V soutěži tedy postupuje dál do regionálního kola (mezi nejlepší zpěváčky Valašska), které se koná 21. dubna 2024 na Vsetíně.

Naší školu výborně reprezentoval v 1. kategorii (dětí do 9 let) i Tadeáš Drga. Marie Váňová ze ZŠ a MŠ Sehradice si vybojovala místo náhradníka pro regionální soutěž.

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme k výborným výkonům.

img_0786.jpeg

NÁVŠTĚVA  - BESIP 

Ve středu 13.3.2024 si žáci v rámci dvou vyučovacích hodin zopakovali znalosti a dovednosti z oblasti  bezpečnosti silničního provozu v ČR - BESIP. Zástupce organizace s žáky upevňoval základní pravidla, která směřují k řešení běžných situací cyklisty na pozemní komunikaci. Společně si také vyzkoušeli test, který ověřoval jejich vědomosti a dovednosti.

V dubnu se vydáme společně na dopravní hřiště a naši čtvrťáci zde budou moci získat také průkaz cyklisty - první řidičák. Žáci byli velmi aktivní a se zájmem o problematice debatovali.

img_0592.jpeg

HASIČSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Žáci naší školy se zapojili do výtvarné soutěže (Bezpečný dům), kterou pořádají hasiči. 8.3.2024 navštívil výuku pan Trunkát a vyhlásil prvních pět oceněných z každého ročníku. Všichni žáci získali diplom za účast a sladkou odměnu.

Moc děkujeme.

OCENĚNÍ ŽÁCI: 3. ROČNÍK

1. místo: Lucie Fiedorová

2. místo: Libor Majzlík

3. místo: Amálie Žáčková

4. místo: Matěj Minařík

5. místo: Roman Plášek

 

 

 OCENĚNÍ ŽÁCI: 4. ROČNÍK

1. místo: Angelina Sikorska

2. místo: Lenka Latináková

3. místo: František Vlček

4. místo: Anna Marie Stará

5. místo: Lukáš Kozubík

 

 

img_0640.jpg

 

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy Sehradice

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy a mateřské školy Sehradice  okres Zlín pro školní rok 2024-25 se uskuteční  v úterý 2. dubna 2024  na ZŠ Sehradice v době od 13,00 do 15,00 hodin. K zápisu se dostaví všechny děti, které do 31. srpna 2024 dovrší věku šesti let. Děti, kterým byl v minulém roce umožněn odklad povinné školní docházky, nastupují do 1. třídy bez zápisu.

Rodiče k zápisu přinesou:    rodný list dítěte

občanský průkaz             

vyplněný dotazník žáka l. třídy

žádost o přijetí do 1. třídy

Základní požadavky kladené na dítě přicházející k zápisu z MŠ :

-správná výslovnost

-fyzické předpoklady

-citová a sociální zralost

-samostatnost, základy sebeobsluhy /zavázat boty, oblékání, vyslékání, jíst příborem, pozdravit, poděkovat...

-základní hygienické návyky

 

Sehradice 22.2.2024, ředitel školy                        

Pozn.

Dotazník žáka l. třídy si lze vyzvednout u ředitele ZŠ Slopné popř. ZŠ Sehradice nebo v patřičné mateřské škole. V případě nemoci dítěte lze s ředitelem školy domluvit náhradní termín.

 

OKRSKOVÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Ve středu, 6.3.2024 se naše čtyřčlenná reprezentační družina vydala do Luhačovic na okrskové kolo recitační soutěže. Všichni čtyři žáci, Tadeáš Drga (3. třída), David Kolařík (3. třída), Dominik Dubec (4. třída) a Anna Marie Stará (4.třída), předvedli velmi pěkné výkony a naší školu výborně reprezentovali. Za vzornou reprezentaci děkujeme a gratulujeme k super výkonům.

Jsme velice rádi, že Anna Marie Stará získala 2. místo v kategorii žáků 4. a 5. tříd. Tadeáš Drga v mladší kategorii vyhrál. Oba postupují do okresního kola Celostátní přehlídky dětských recitátorů v Napajedlích, které se koná 18. března.

df0a9a0f-b10e-4113-9e9c-35563d98c999.jpeg

 

 

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

V týdnu od 12.2.2024 do 16.2.2024 proběhl další ročník lyžařského výcviku pro žáky 3. a 4. ročníku (ZŠ Slopné) a žáky 5. ročníku (ZŠ Sehradice). I přes prvotní obavy, že nebude dostatek sněhu, se vše podařilo na jedničku.

Sněhové podmínky donutily i žáky, kteří s lyžováním začínali, zkoušet základy hned první den na svahu. A poradili si s tím bravurně. Stejně tak ostatní žáci nastoupili již od prvního dne do výcviku s cílem zlepšit svou lyžařskou techniku. Netradiční ranní rozcvičky nás všechny rozhýbaly a motivovaly pro další práci. Poté jsme mohli neustále sledovat velké pokroky jednotlivých žáků. V závěru týdne jsme si vyzkoušeli i různé fun-carvingové aktivity. Žáci měli také možnost zahrát si na lyžařské instruktory. V rámci jedné jízdy učili své spolužáky. Bylo zajímavé sledovat, jak se např. žáci z prvního družstva vracejí k jízdě v pluhu a instruktoři - začátečníci jim radí základní triky, které jim v předchozích dnech ukazovala paní učitelka.

Jelikož jsme přece jen ukončovali lyžařskou sezónu na vleku v Újezdě, neproběhly letos tradiční závody ve slalomu. Pro žáky byl v pátek připraven lyžařský dovednostní víceboj. V jednotlivých disciplínách si vyzkoušeli krasojízdu či minislalom na čas. Prověřili také samoobsluhu při obouvání lyží a znalosti o zimních sportech.

Jak to dopadlo? 

KATEGORIE DÍVKY:

1.místo: Lucie Malotová (5.ročník)
2. místo: Eva Martincová (5. ročník)
3. místo: Michaela Smištíková (5. ročník)

 

KATEGORIE CHLAPCI:

1. místo: Martin Váňa (4. ročník), Oto Heinz (5. ročník)

2. místo: Kryštof Škarek (4.ročník), Zdenek Žáček (3.ročník)

3. místo: Libor Majzlík (3.ročník), Jan Fojtík (4. ročník), Jakub Juřík (5. ročník)

 

V závěru lyžařského kurzu obdrželi žáci zaslouženě průkaz šikovného lyžaře. Přejeme jim, ať je i jejich školní jízda po jarních prázdninách tak kvalitní jako ta na svahu.

A co nejvíce potěšilo učitele – instruktory? V průběhu kurzu jsme si všímali vzájemné pomoci žáků na svahu či v rámci spolupráce u přípravy na lyžování. Při odjezdu jsme slyšeli chválu na chování naší party lyžařů. 

lyzarsky-kurz.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO

V pondělí 5. února 2024 jsme na naší škole uspořádali školní kolo recitační soutěže. Žáci soutěžili v rámci svých tříd.

3. ročník:

1. místo: Tadeáš Drga

2. místo: David Kolařík 

3. místo: Anežka Elli Dobešová

 

4. ročník:

1. místo: Dominik Dubec

2. místo: Anna Marie Stará

3. místo: Lenka Latináková

Vítězům gratulujeme!!!

Žáci Tadeáš Drga, David Kolařík, Dominik Dubec a Anna Marie Stará budou naši školu reprezentovat v oblastním kole recitační soutěže v Luhačovicích, která se uskuteční v březnu 2024.

 

 

POZVÁNKA NA KARNEVAL ŠKOLNÍ DRUŽINY

karneval-druziny.jpg

 

INFORMACE O PLAVECKÉM VÝCVIKU

Plavecký výcvik žáků v Městské plovárně v Luhačovicích začne v úterý 30. ledna 2024 a bude probíhat každé úterý po dobu 10 týdnů (plavání nebude 13. února, kdy jedeme na lyžařský výcvik a nebude ani 20. února, kdy jsou jarní prázdniny). Žáci si každé úterý vezmou pomůcky do jazyka českého a matematiky, svačinu, pití, v samostatné tašce plavky, ručník, mýdlo a 2 sáčky (na boty a mokré plavky), drobné kapesné. U dívek, které mají dlouhé vlasy, je vhodná plavecká čepice nebo upravené vlasy – do copánků nebo minimálně do culíku. Na plavání budeme odjíždět objednaným autobusem kolem 9. hodiny a zpět do školy se vrátíme kolem 12.00 hod. Pak půjdou žáci na oběd a do družiny. Během tohoto období nebudou vyučovány hodiny tělocviku, budou nahrazeny jinými předměty (upřesníme později). Cena za dopravu bude upřesněna později.

 

SLOPENSKÝ ZPĚVÁČEK 2024

12. ledna 2024 jsme ve škole opět uspořádali přehlídku našich zpěváčků. Žáci si připravili jednu lidovou píseň a výborně si poradili s jejím přednesem. Řada z nich se rok od roku zlepšuje. Musíme pochválit také žáky (diváky), kteří ukázněně poslouchali ostatní, podpořili je svým úsměvem a závěrečným potleskem. 

Jak to dopadlo? 

3. ROČNÍK:

1. místo: Tadeáš Drga 

2. místo: Lucie Fiedorová

3. místo: Natálie Tvarůžková, Matěj Minařík a David Kolařík

4. ROČNÍK:

1. místo: Anna Marie Stará

2. místo: Natálie Majzlíková

3. místo: Vanesa Máčalíková

Anna a Tadeáš budou školu reprezentovat v březnu na regionálním kole národní soutěže Zpěváček, Děti a píseň.

img_0370.jpg

img_0373.jpg

 

 

 

INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU VÝCVIKU

Lyžařský kurz zahájíme v pondělí 12. února 2024 a ukončíme v pátek 16. února 2024. Každý den se bude odjíždět objednaným autobusem od školy, a to kolem 8.00 hod., návrat kolem 12.45 hod. na oběd do školy. Poplatek za vlek je 170,- Kč/den, celkovou částku 850,- Kč vybereme dopředu. Autobus bude uhrazen až po ukončení kurzu. Kartu na vlek žáci dostanou bez zálohy, pokud by došlo ke ztrátě nebo poškození karty, zaplatí žák 50 Kč. Některé zdravotní pojišťovny (např. VZP) přispívají na lyžařský kurz pořádaný školou (více informací najdete na webových stránkách pojišťovny).

Vybavení: seřízené lyže, hůlky, lyžáky, helma, vhodné oblečení na lyžování, lyžařské rukavice, naviják na čipovou kartu (pokud žák nemá kapsu na rukávech bundy) svačina, pití (je možné si zakoupit i v lyžařské chatě). Lyže si děti mohou nechat až do pátku na vleku (na vlastní nebezpečí – dosud se nic neztratilo). Servis lyží je nutný, helma je povinná, lyže i hůlky prosím dětem označte! Lyže a hůlky musí být na převoz svázány k sobě pásky nebo vloženy do lyžařského vaku.

Podrobné informace pošleme před zahájením kurzu. V případě nepříznivých sněhových podmínek se kurz v tomto termínu neuskuteční – budete dále informováni.

 


NÁVŠTĚVA KOSTELA SV. ROCHA, 3.1.2024

Po vánočních prázdninách jsme se vydali do kostela ve Slopném. S žáky jsme si prohlédli betlém, prostředí kostela a jeho vánoční výzdobu. Společně jsme si zde také zazpívali vánoční koledu.

 

PŘÁNÍ DO ROKU 2024
black-and-brown-ilustrative-happy-new-year-instagram-post-.jpg

 

 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU 

vanocni-besidka.jpg

 

SLOPENSKÁ HLAVA 2023

Dnes bylo pro žáky připraveno překvapení. V rámci 2 vyučovacích hodin si prozkoušeli logické úvahy, důvtip, kreativitu, samostatnost, kombinování postupů, pohotovost rozhodování, dedukci, hledání souvislostí aj. Žáci sami komentovali: "Při soutěži se nám z bystrých hlav pořádně kouřilo."

Soutěž měla 5 kol. Žáci pracovali na osmisměrce, sudoku, grafických úkolech, dešifrování různých šifer či Einsteinově hádance. 1. ročník soutěže jsme nazvali Slopenská hlava 2023. Zde jsou výsledky:

3. ROČNÍK:

1. místo: Lucie Fiedorová (ABSOLUTNÍ VÍTĚZ)

2. místo: Zdenek Žáček, Matěj Minařík

3. místo: Amálie Žáčková

4. ROČNÍK:

1. místo: Kryštof Škarek

2. místo: Dominik Dubec

3. místo: Martin Váňa, Angelina Sikorska

lucie.jpg

 

BOBOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. a 4. ROČNÍKU

Ve čtvrtek 7.12.2023 si žáci s sebou přinesli do školy boby, sáně a další vozítka na sníh. 4. a 5. vyučovací hodinu jsme vyrazili na místní kopec a užívali si zábavy při bobování. Čas jsme si také zpestřili minidisciplínou "BOBOTREFA." Žáci měli za úkol sjet vymezený úsek kopce a následně zastavit na střelnici, kde si vyzkoušeli střelbu z luku. 

Unaveni a s dobrou náladou jsme se vrátili do školy, kde jsme si pochutnali na obědu.

V rámci soutěže "BOBOTREFA" se nejlépe dařilo těmto žákům: 

1. místo: Roman Plášek

2. místo: Sabina Hofschneiderová

3. místo: Jan Fojtík

36f2be9c-c37d-4f5a-ab2f-b084ccbc1197.jpeg

 
ROZSVICOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE SLOPNÉM
V sobotu 2.12.2023 vystoupili žáci naší školy při rozsvicování vánočního stromu ve Slopném. Připravili si pásmo písní - byly to písně adventní, z pohádek nebo ke koledování.
Celé vystoupení se neslo v typicky zimním počasí, kdy sněžilo a byla pořádná zima. Vystoupení se žákům povedlo a přítomným posluchačům se velmi líbilo. 
Děkujeme rodičům, že své děti na vystoupení přivezli.
 
 
 
OCENĚNÍ - PEDAGOG ROKU 2023
Jeden ze členů pedagogického sboru naší školy, pan učitel Martin Polách, převzal dne 8.11.2023 v Brně ocenění Pedagog roku 2023 v kategorii učitel 1. stupně ZŠ.
81e17ead-10a7-4c2d-8717-1a048f2fc2c9.jpeg
"Děkuji členům pedagogického sboru za vytvoření příjemného, podnětného pracovního prostředí. Rodičům i žákům děkuji za pozitivní zpětnou vazbu." MP
 

VELKÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZŠ SLOPNÉ V OKRESNÍM KOLE JAZYKOVÉHO ŠAMPIONÁTU WOCABEE

Gratulujeme žákům 3. i 4. ročníku ZŠ Slopné k výborným výsledkům v rámci okresního kola jazykového ŠAMPIONÁTU WOCABEE, šampionátu zaměřeného na učení anglických slovíček (slovíček cizích jazyků).

V okresním kole zaznamenali žáci 3. ročníku velký úspěch a umístili se na 2. místě. Žáci 4. ročníku nezůstali pozadu a v okresním kole vybojovali 4. místo. (V rámci kategorie ZŠ by se v okrese naši třeťáci umístili na 1. místě a čtvrťáci na místě druhém.) Žáci 3. třídy si tak vybojovali postup do krajského kola.

Děkujeme za výbornou a příkladnou reprezentaci školy.

Za pedagogický sbor chceme žáky moc pochválit za píli a aktivní zapojení do soutěže. Velmi nás potěšila vzájemná podpora a kolegialita našich žáků.

V rámci výsledků jednotlivých tříd by se na pomyslných stupních vítězů potkali tito žáci:

3. ROČNÍK:

1. místo: Tadeáš Drga (Tadeáš nasbíral nejvíc bodů ze všech žáků ZŠ Slopné.)

2. místo: Libor Majzlík

3. místo: Adam Plášek

4. ROČNÍK:

1. místo: Angelina Sikorska

2. místo: Anna Marie Stará

3. místo: Kryštof Škarek

I když jsme se zapojili do šampionátu až v polovině měsíce, umístili se 3 žáci naší školy i v TOP 10 v rámci nasbíraných bodů za měsíc říjen. Získali tak odznak TOP 10. Kteří žáci to byli? Tadeáš Drga, Libor Majzlík a Roman Plášek (všichni žáci 3. třídy)

wocabee.png

pan učitel Polách

 

 VYSTOUPNÍ NA BESEDĚ S DŮCHODCI

V pátek 20. října 2023 proběhla v salonku ve Slopném Beseda pro důchodce, kde vystoupili i žáci naší školy. Pro místní seniory jsme si připravili tři písně a také moderní taneční vystoupení . Žáci se velmi snažili, vše se nám povedlo a žáci sklidili obrovský potlesk. Na závěr žáci rozdali účastníkům ptáčky z keramiky, které sami vyráběli. 

Děkuji všem rodičům, kteří přivezli a odvezli své děti na toto vystoupení.

Mgr. Gabriela Pavelková

 

PROJEKTOVÝ DEN - DEN STROMŮ

V pátek 20. října 2023, kdy se v České republice slaví Den stromů, jsme na naší škole uspořádali stejnojmenný projektový den. Byl rozdělen do tří částí.

V první části jsme se zamýšleli nad stavbou stromu, jakou mají funkci jeho jednotlivé části a pak jsme toto připodobňovali k člověku – co mohou být jeho kořeny, kmen, větve a plody.

Druhá část byla vědomostní – různými formami jsme si zopakovali vše, co o stromech víme a připomněli jsme si, proč jsou pro lidský život důležité. Každý žák si pak vymyslel jednu větu, napsal ji na svůj list a připnul si jej na nástěnku.

V rámci třetí části jsme uspořádali burzu – žáci i pedagogové měli za úkol přinést něco, co souvisí se stromy. Jednotlivá stanoviště jsme si společně prošli a každý žák ostatním sdělil, co přinesl, proč to přinesl a společně jsme si o tom povídali. Žáci přinesli ukázat knihy o stromech, někteří vypracovali referát o konkrétním stromu, napsali příběh o stromech, další žáci se vydali do přírody a přinesli různé přírodniny – listy, kůru, šišky, plody. Kreativní žáci vyrobili z přírodnin různé výrobky a někteří žáci přinesli různé pochutiny připravené z plodů stromů – štrúdl, mošt, nakrájené ovoce, oříšky, povidla, marmeládu, přesnídávku, javorový sirup. Na závěr mohli žáci všechny tyto dobroty ochutnat.

Projektový den se nám vydařil a doufám, že žáci využijí vědomosti, které získali, v hodinách prvouky nebo přírodovědy.

 

ZAPOJENÍ ŽÁKŮ DO JAZYKOVÉHO ŠAMPIONÁTU WOCABEE 2023

Příští týden se žáci 3. i 4. třídy zapojí do okresního kola JAZYKOVÉHO WOCABEE ŠAMPIONÁTU 2023.

Jedná se o soutěž s online aplikací WocaBee, aplikací na učení slovíček cizích jazyků. 19.10.2023 žáci dostanou lístečky s přístupovými údaji. Na e-mailu najdou rodiče informace k soutěži. 

 

 VÝLET DO BRUMOVA - BYLNICE - HRAD, MUZEUM

V úterý 3. října 2023 jsme jeli na výlet do Brumova - Bylnice. Autobusem jsme odjeli do Valašských Klobouk na vlakové nádraží, kde jsme nasedli na vlak do Bylnice. Někteří žáci jeli vlakem vůbec poprvé. Cesta byla příjemná, z okna jsme pozorovali krásné okolí a samozřejmě jsme projeli i dvěma tunely. Na nádraží v Bylnici na nás opět čekal autobus, který nás dovezl do Brumova. Odtud jsme pěšky vystoupali na hrad Brumov. Zde jsme si prohlédli stálé expozice, kochali jsme se úchvatnými výhledy z hradu a také si žáci zakoupili různé suvenýry. Poté jsme se přesunuli do místního muzea. Zde jsme si prohlédli expozici, která představovala stará řemesla, ukazovala staré stroje i předměty denní potřeby užívané dříve v hospodářství, mohli jsme si prohlédnout výstavu žehliček a také pokoj věnovaný místnímu rodákovi, spisovateli Ludvíku Vaculíkovi.

 

Výlet se nám vydařil a už se budeme těšit na další poznávání blízkého i vzdálenějšího okolí.

 

Mgr. Gabriela Pavelková

 

TRADIČNÍ VÝŠLAP NA ROZHLEDNU DOUBRAVA

V úterý 12. září 2023 jsme se vydali na již tradiční výšlap na rozhlednu Doubrava nad Loučkou. Do Loučky jsme jeli autobusem a potom jsme lesem vystoupali nahoru k rozhledně. Nahoru až na rozhlednu tento rok vystoupalo 15 odvážlivců, kteří se kochali krásným výhledem. Tentokrát nám přálo počasí a pohled na blízké i vzdálené okolí byl přímo úchvatný. Do Slopného jsme pak došli lesem po turistické značce. Cestou jsme hledali houby a musím říct, že některým žákům se podařilo najít opravdu krásné hříbky. Na hřišti ve Slopném na nás čekal pravý turistický oběd - řízek s chlebem. Všichni výšlap zvládli a myslím, že jsme si to všichni užili. 

Mgr. Gabriela Pavelková

 

 

Cena stravenek ZŠ a MŠ Slopné od 1. 9. 2023  

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 ve znění zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a jiném vzdělání, a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dle par.121 odst. 2 školského zákona.

Finanční limit na nákup potravin pro ŠR 2023 - 2024

VĚKOVÉ SKUPINY STRÁVNÍKŮ

MŠ strávníci do 6 let

přesnídávka.... 11,- Kč

pitný režim..... 5,- Kč

oběd.............. 24,- Kč

svačinka......... 10,- Kč

CELKEM..... 50,- Kč

 

MŠ strávníci 7 - 10 let

přesnídávka .... 11,- Kč

pitný režim..... 5,- Kč

oběd.............. 32,- Kč

svačinka........ 10,- Kč

CELKEM..... 58,- Kč

 

ZŠ strávníci  7 - 10 let

oběd................ 32,- Kč

 

ZŠ strávníci  11 - 14 let

oběd................ 34,- Kč

 

ZŠ strávníci  15 let a více, dospělí

oběd................ 38,- Kč

 

Slopné 29. 8. 2023

vedoucí školního stravování

ředitel školy

SEZNAM ALERGENŮ - Seznam alergenů.docx

 

Zahájení školního roku 2023 - 24

Ředitelství ZŠ a MŠ Slopné oznamuje, že pravidelné vyučování ve školním roce 2023 - 24 začne v pondělí 4. září v 7,40 hod. Do školy ve Slopném budou chodit žáci 3. a 4. ročníku.

Pravidelné vyučování v ZŠ a MŠ Sehradice začíná také v pondělí 4. září v 7,30 hod. Školu v Sehradicích budou navštěvovat žáci 1., 2. a 5.ročníku.

Žáci si přinesou přezůvky a psací potřeby.

Tento den bude zároveň zahájen v 6,30 hod. provoz v obou mateřských školách.

Slopné 21. 8. 2023

Mgr. Josef Ovesný

 

ŽÁCI 3. A 4. ROČNÍKU BUDOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 POTŘEBOVAT:

Tělesná výchova: tepláky, mikina, tričko s krátkým rukávem, botasky (na cvičení venku), cvičky nebo sálovou obuv (na cvičení v tělocvičně)

Výtvarná výchova: ubrus na lavici, zástěra nebo staré tričko, vodové barvy značky KOH-I-NOOR, štětce, nádobka na vodu, pastelky, voskovky, plastelína, hadřík na štětce, černá fixa na obtahování

Pracovní činnosti:  nůžky, tuhé lepidlo

Vyučování: pero, tužky, pastelky (nejlépe trojhranné silnější značka KOH-I-NOOR 12 ks), ořezávátko se zásobníkem, guma, sešitek na zapisování úkolů (je vhodné odlepit plastovou kapsičku z úkolníčku z předchozího ročníku a přilepit ji žákům do nového úkolníčku, popř. koupit kapsičku novou (stojí asi 12,- Kč) - dáváme do něj lístečky nebo peníze) 

 + ručník, přezůvky s bílou podrážkou (ne nazouváky!), krabička papírových kapesníků

Vše je nutné podepsat!!!

Sešity nekupujte, nakoupíme  je pro všechny žáky stejné a potom si vybereme příslušnou finanční částku. 

 

 

SLOŽENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU PRO ŠR 2023/2024

Mgr. Josef Ovesný - ředitel, třídní učitel 4. roč.

Mgr. Gabriela Pavelková - učitelka, třídní učitelka 3. roč.

Mgr. et Mgr. Martin Polách, MBA - učitel

Bc. Monika Ovesná - vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga

Bc. Martina Bařinková - asistentka pedagoga